Økokrim: Nordmenn stadig mer utsatt for utenlandske bedragere

Digitalisering gjør nordmenn stadig mer utsatt for massebedragerier fra utenlandske forbrytere, ifølge Økokrims trusselvurdering for 2018.

Personlig økonomi

«Bedragerier på internett er typisk pop-up-kriminalitet som spres raskt, har kort varighet, og det er vanskelig å forutse både innholdet og spredningsmønsteret», heter det i Økokrims trusselvurdering.Der vises det til at både nordmenn og norske bedrifter er attraktive mål for bedragere på nett.Økokrim viser til politiets innbyggerundersøkelse der 5 prosent svarer at de er blitt utsatt for svindel på nett, mens bare 19 prosent av disse sier at de har anmeldt forholdene– Dette gir politiet og myndighetene nye utfordringer og stiller høyere krav til tverretatlig samarbeid, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea om nettsvindlerne i en pressemelding.Økokrim trekker fram stans av transaksjoner som viktige strategier for å hindre bedragerier rettet mot norske bedrifter. Videre beskrives det overordnede trusselbildet som relativt stabilt.Skatte- og avgiftskriminalitet beskrives som den største trusselen innen tradisjonell økonomisk kriminalitet. Økokrim skriver at de oftere avdekker mistanke om skattesvik av nordmenn som har meldt utflytting fra Norge, men bor i landet store deler av året.«Økt informasjonsutveksling mellom land forventes å føre til avdekking av flere slike saker», opplyser Økokrim i trusselvurderingen.Politiorganet skriver også at korrupsjonsrisikoen knyttet til lokal forvaltning er blitt klarere, blant annet innen plan- og byggesaksforvaltning. Innen arbeidslivskriminalitet har misbruk av foretak blitt en større del av trusselbildet.«Merverdiavgiftsbedrageri utført med fiktiv fakturering fortsetter å være en av hovedkildene til profitt. Det vil bli mer utfordrende for potensielle kunder å avsløre arbeidslivskriminalitet når virksomhetene i økende grad fremstår lovlydige», skriver Økokrim.(©NTB)

økokrim
svindel
trond eirik schea
digitalisering
Nyheter
Personlig økonomi