Tidligere i dag ble det kjent at.Samtidig tar Finansdepartementet grep om en annen type lån: forbrukslån.I en separat pressemelding viser departementet til manglende etterlevelse av retningslinjene Finanstilsynet har fastsatt for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.I en kartlegging per 4. kvartal 2017, fant tilsynet at . ber departementet om at Finanstilsynet starter opp arbeidet med å utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finans­foretakenes utlånspraksis i tråd med retningslinjene.- Finansdepartementet ber om at Finanstilsynet oversender utkast til forskrift og tilhørende høringsnotat innen 1. september 2018, heter det.- Et klart signalNEF-direktør Carl O. Geving mener regjeringen her sender et klart signal.- Den vil holde stramme tøyler om forbrukslån, noe som også er nødvendig. Rapporten fra Finanstilsynet viser jo at nesten alle bryter retningslinjene. På sikt bør regjeringen kanskje vurdere rentetak, men den vil nok teste ut andre virkemidler først, sier han til Hegnar.no.Geving mener dette «henger i hop» med videreføringen av boliglånsforskriften.- Vi har hatt et veldig langvarig regime med lave renter, høy temperatur i finansmarkedene og tøff konkurranse om kundene. Da er det nødvendig å stramme til i utlånspraksis for bolig og forbrukslån, fortsetter han.Egenkapital til bolig?NEF har også mistanke om at en del tar opp forbrukslån for å klare egenkapitalkravet for boliglån.- Vi har fått signaler fra medlemmer som har hørt om eller vært borti at noen drar kredittkortet for å møte egenkapitalkravet. Foreløpig er dette på anekdotisk nivå, men at det forekommer kan det ikke være noe tvil om, avslutter Geving overfor Hegnar.no.Forbrukslånsbankene trekker noe ned på børsen.Norwegian Finans Holding, Bank Norwegians morselskap, faller 1,1 prosent til 89,30 kroner på Oslo Børs. På Merkur Market faller Monobank 1,7 prosent til 2,90 kroner.