Søndagens aksjetips

Dobbel-topp eller ny all-time high?

Hovedindeksen steg 1,5 prosent sist uke, fra 880,53 til 893,87 og ny all-time high.Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,3 prosent og siden nyttår er den opp 9,75 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 25,7 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.All-time high eller ny korreksjon?Som vi pekte på forrige søndag stoppet RSI perfekt på 50-nivået og signaliserte at stigningstakten kunne være på vei opp igjen.Vi har justert den stigende sekundærtrenden i hovedchartet og hovedtrenden er intakt med god margin. Hovedindeksen må falle helt til 820-nivået før bunnlinjen kommer i fare for å bli brutt. Som vi skrev forrige søndag er det foreløpig ikke mye som tyder på at det er nært forestående.Det er imidlertid et par forhold å se nærmere på. Omsetningen har vært i all hovedsak vært flat under det siste oppgangen, fra 857 til 893. Det gjør det hele litt mer usikkert på kort sikt. Oppgang bør komme på stigende omsetning for å gi den nødvendig substans. Hvis det er et signal om at Oslo Børs er nær topp kan det fort utvikle seg til en dobbel-topp. Snur hovedindeksen ned igjen neste uke kan den bli et faktum, med halslinje på 860-nivået. Og skulle den slå inn kan det også signalisere testing av bunnen i den stigende trenden.Trendene i hovedchartet og RSI-chartet er imidlertid positive og dermed er det foreløpig ikke grunn til å være veldig engstelige. I hvert fall ikke før den den positive undertonen i hovedchartet og RSI-chartet er intakt.Det er dermed minst like sannsynlig at det kommer et nytt støt mot 900 og ny all-time high, som at det kommer et fall til 860-nivået.Oppgang mot 900 bør komme på stigende omsetning for å gi oppgangen mer substans.Ved en eventuell ny korreksjon vil det være teknisk støtte og muligheter til å legge stop loss på 880-nivået, 870 og 50-dagers glidende gjennomsnitt.Positive undertonerTrendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under).Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet ble brutt for et par uker siden, og som vi antydet før jul i fjor kan det være et signal om at Hovedindeksen, etter en korreksjon, kan stige videre til 900 i løpet av det kommende året (6 måneder er gått) og kanskje videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene.