Søndagens aksjetips

Det ble ny all-time high igjen - men det er ikke sikkert det blir det kommende uke.

Hovedindeksen steg 0,2 prosent sist uke, fra 893,87 til 895,41 og det ble satt ny all-time high intradag, på 902,29, mens høyeste slutt ble 899,91.Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,7 prosent og siden nyttår er den opp 9,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 28,5 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Liten korreksjon?For andre gang i løpet av en måned har hovedindeksen stanget mot taket i den stigende trenden og korrigert litt ned. Omsetningen har også i all hovedsak vært flat under det siste oppgangen, fra 857 til 900. I tillegg kom fredagens fall på markert høyere omsetning. Det gjør det hele litt usikkert på kort sikt. Oppgang bør komme på stigende omsetning for å gi den nødvendig substans. Det kan være et signal om at Oslo Børs er klar for en liten korreksjon igjen. Kanskje tilbake mot 880 - 875?Trendene i hovedchartet og RSI-chartet er imidlertid positive og dermed er det foreløpig ikke grunn til å være veldig engstelige. I hvert fall ikke så lenge den positive undertonen i hovedchartet og RSI-chartet er intakt.Sannsynligheten er imidlertid litt større for at det kommer enn liten korreksjon som at Oslo Børs støter til ny all-time high igjen kommende uke.Ved en eventuell litt større korreksjon vil det være teknisk støtte og muligheter til å legge stop loss på 890-, 880-nivået og ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.Hovedindeksen må imidlertid falle helt til 825-nivået før bunnlinjen kommer i fare for å bli brutt. Positive undertonerTrendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under).900 ble nådd raskere enn antydet før jul i fjor. Det tok bare seks måneder. Nå gjenstår det å se om 1.000 kan bli nådd i løpet av de kommende 1 - 2 årene.