Hovedindeksen falt 0,3 prosent sist uke, fra 881,72 til 879,14.Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,2 prosent og siden nyttår er den opp 7,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 25,8 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Opp igjen?Ned, opp, ned og opp. Slik kan den litt rotete uken kort oppsummeres. Men det førte til at det ble utviklet en liten omvendt hode-skulder, både i hovedchartet og i RSI-chartet.Med brudd på halslinjen på 883 vil det bli utløst et kjøpssignal med potensial opp mot 895. Det er ikke sikkert det skjer, men teknisk sett er det mulig.Brytes 50-nivået i RSI-chartet og den tekniske motstanden på 880- og 885-nivået nivået vil det i så fall utløse små kjøpssignal og øke sannsynligheten for videre oppgang.Men samtidig som det er en positiv undertone i RSI-chartet på kort sikt, er siste topp satt under den foregående. En oppgang mot de nevnte nivåene må støttes av en tilsvarende oppgang i RSI-chartet, og helst med et brudd på den fallende tendensen. Hvis det ikke skjer kan det gå mot en ny uke med berg og dalbane, der hovedindeksen igjen ender svakt ned.NedsidenSom nevnt de to foregående søndagene kan bruddene på de stigende sekundærtrendene, i hovedchartet og RSI-chartet for et par uker siden, ha vært signaler om at også bunnen i de to chartene kan bli testet. Uten et brudd på 50-nivået i RSI-chartet kan det øke sannsynligheten for det. Skulle hovedindeksen falle tilbake vil brudd på 870-, 860- og 840-nivået utløse små salgssignal. Om det ikke skjer i neste uke, kan det fremdeles komme i løpet av juli.
Hovedindeksen må imidlertid falle under 830-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt. 
Positive undertonerTrendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under). Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene.