Stabilt lave fastrenter i Lånekassen

Lånekassen - logo fra www.lanekassen.no

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. juli være 2,33 prosent for tre års bindingstid, 2,68 prosent for fem år og 3,14 prosent for ti år.

– Tre års fastrente stiger med 0,010 prosentpoeng sammenlignet med dagens rentesats, mens fem og ti års fastrente forblir uendret, sier kommunikasjonsdirektør Solbjørg Sørensen i Lånekassen.Flytende rente fra 1. juli er 2,080 prosent, altså lavere enn fastrentene.Kunder som ønsker å binde renta fra 1. juli, kan gjøre det i perioden 10. til 17. juni.– De som avslutter utdanningen sin denne våren, kan også binde renta fra 1. juli, sier Sørensen.Ikke alle med flytende rente kan binde den. Kunder som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke gjøre det.610.000 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet, mens 56.900 har fast rente.Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.Renta i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.(©NTB)