Andreassen er mer bekymret for håravfall enn renteoppgang

Selv på rekordsterke sommerdager bruker sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen tiden på å filosofere over alderdom og renteutvikling. Han minner om at land som har stor statsgjeld og fallende befolkninger er ille ute i tiden som kommer.- Skal Italia, Portugal, Hellas og Spania klare seg i 2028 må deres realrenter være negative. Da det er like vanskelig å skape inflasjon i et land med befolkningsnedgang som det er i en norsk fraflyttingskommune, må en regne med at rentene i Euro-området neppe kan være mye over null i det lange løp, skriver Andreassen på sin blogg.Han mener Norges Bank vil «svinebindes» av Euro-rentene – før eller siden. Rentebanen i siste Pengepolitiske Strategirapport er mulig å realisere, men kun med fare for en supersterk krone som resultat.Og på lang sikt mener sjeføkonomen at også norske renter må holdes nær Euro-renten, nær null. Han vil ikke utelukke at Norges Bank setter renten litt opp midlertidig, men på sikt vil også sentralbanken vår måtte tilpasse seg Europas demografiske skjebne.- Men når jeg er 64 kommer jeg neppe til å bekymre meg så mye over rentene. Verre er det med helsa. Liker ikke sangens første setning: When I grow older, losing my hair, avslutter Andreassen og viser til «When I’m 64» av The Beatles