Bruker forsikringen til å klage på naboen

Komisk, men likevel blodig alvor. Og dyrt.

(Finansavisen): Naboer krangler mest om veirett, trær, brygger og trampoliner. Og forsikringsselskapene blar opp, skriver Finansavisen.- Vi har vel rundt 1.000 slike saker i året, så vi får inn 2–3 saker hver dag, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.Andre gjengangere er ifølge avisen fordeling av fellesutgifter, brygger og grenser.Tall fra Finans Norge viser at 12.935 personer i fjor fikk rettshjelpsdekning på boligforsikringen til å dekke krangler. Ikke bare med naboer, men også håndverkere og utbyggere.Tallet er det høyeste så langt statistikken viser, tilbake til 1997.- Ofte fullstendig låstSamlet dekket forsikringsselskapene utgifter til rettshjelp på 307,5 millioner kroner i fjor. Forsikringen kan ifølge avisen dekke utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner.- I snitt koster en nabotvist rundt 40.000 kroner, men enkelte saker kan bli mye dyrere, sa kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding nylig.Berge i If avviser overfor Finansavisen at kranglelysten øker når det er mulig å krangle på forsikringsselskapets regning.- Når de kommer til oss har det ofte låst seg fullstendig, og det er veldig sjelden noen har lyst til å krangle juridisk. Det gjør de bare hvis det ikke finnes noen annen mulighet, sier han.- Et komisk skjærHos If har rettshjelpsforsikringen en øvre begrensning på 100.000 kroner, i tillegg til en egenandel på 20 prosent.- Så man må uansett dekke noe selv. (...) I utgangspunktet dekker vi alle saker, men som oftest går saken til en juridisk vurdering internt først, sier Berge.Han forteller avisen om nabotvister som går på livskvaliteten løs, etter å ha pågått i årevis uten å løse seg.- Selv om nesten alle slike saker har et komisk skjær over seg når du ser det utenfra, oppleves de ikke som spesielt komiske for den som står midt oppi det, sier If-direktøren.Fire trær på BygdøyBlant flere eksempler på nabotvister trekker Finansavisen frem en på Bygdøy i Oslo i fjor.Saksøkte plantet fire bøketrær på sin egen tomt i 2008. I 2012 kjøpte saksøkeren en leilighet i et bakenforliggende hus. Trærne vokste, og utsikten forsvant.Tingretten mente naboloven var brutt, og avgjorde at ett tre måtte fjernes. Saksøkte måtte ifølge avisen dekke saksøkers saksomkostninger på 126.000 kroner.Men saken stoppet ikke der. Siden tre av fire trær fikk stå, mente saksøkte at han ikke hadde tapt saken. Han anket saksomkostningene - og fikk medhold.Partene måtte dermed dekke egne saksomkostninger for tingretten, mens opprinnelig saksøker måtte dekke saksøktes saksomkostninger for lagmannsretten, skriver Finansavisen.Hekk og dreneringAvisen forteller også om en nabokonflikt med svært høyt konfliktnivå i Bergen tingrett i fjor.Stridens kjerne var saksøktes tujahekk og dreneringsforhold som ifølge saksøker ikke ivaretok overvann på en forsvarlig måte.I retten hevdet saksøker at saksøkte bevisst hadde murt en renne i sine terrasseheller for å lede vannet over på saksøkers eiendom.Rettsdokumenter beskriver ifølge Finansavisen hvordan «begge parter mistenker, beskylder og politianmelder hverandre», men at ingen påstander «i noen tilstrekkelig grad er dokumentert for retten».Saksøker krevde dreneringstiltak, fjerning av tujahekk og erstatning for et knust vindu, men vant bare frem med fjerning av hekken.Likevel vant ingen av partene saken fullt ut eller i det vesentlige, og hver av dem måtte ifølge avisen derfor bære sine egne saksomkostninger.