Fondsfinans-nestor cashet inn på Røkke

Odd Hellem. Foto: Finansavisen.

Har aldri sett maken.

Forvalter Odd Hellem fortsetter å levere meravkastning for andelseierne i Fondsfinans Norge.I juni steg fondet 1,4 prosent, mens referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) var opp 0,1 prosent i samme periode.Hittil i år er fondet nå opp 9,4 prosent, mens referansen har lagt på seg 7,0 prosent.2017 ble gjort opp med en avkastning på 20,9 prosent, mot referansens 17,0 prosent.Over tre år har Fondsfinans Norge klart 17,0 prosent i snitt per år, referansen 11,3 prosent.Over ti år har Hellem, som har forvaltet fondet siden 1. april 2003, klart i snitt 10,1 prosent årlig.Fondsindeksen har i samme periode en gjennomsnittlig, årlig avkastning på 6,5 prosent.Fondet i all-time highDe fleste sektorer trakk fondsindeksen ned i juni, men finansaksjer var lyspunktet, og Hellem lister opp DNB, Sparebank 1 SR-Bank og Gjensidige blant de største positive bidragsyterne. TGS og Schibsted utmerket seg også positivt.SR-Bank viste vei med 10 prosent oppgang, mens DNB og TGS klatret ni prosent i løpet av måneden.Fondsfinans registrerte i juni nye historiske toppnoteringer, og melder om den høyeste månedsverdien noensinne ved halvårsskiftet. Mer enn halvparten av fondets investeringer hadde positiv verdiutvikling i juni, og de største bidragsyterne var DNB, SR-Bank, Photocure (15 prosent), Ensco (12 prosent) og Aker (syv prosent). Størst negativt verdibidrag kom fra posten i Norsk Hydro, som falt fem prosent i løpet av måneden.Cashet inn i Aker BPI juni solgte Hellem unna restinvesteringene i KongsbergGruppen og Odfjell B, men den største reduksjonen i porteføljen skjedde i Aker og Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP. På kjøpssiden vektet han seg opp Yara, Subsea 7, Storebrand, Orkla og Arne Fredlys tanksatsing Hunter Group. - Ved halvårsskiftet var fondet investert i 30 verdipapirer, og nesten fullt investert, skriver forvalteren.- Ved utgangen av måneden var fondet investert i 31 verdipapirer, og fondet var tilnærmet fullinvestert, skriver forvalteren.De ti største investeringene i Fondsfinans Norge (per 30/6) er DNB (8,4 prosent), Storebrand (7,9 prosent), Yara (7,2 prosent), Norsk Hydro (6,6 prosent) og Aker BP (5,1 prosent).


Les også