Kompromissløs Skagen-forvalter kastet ut syv aksjer

Ingen bønn.

Skagen Global leverte nullavkastning til sine andelseiere i juni.Fondet klarte seg dermed bedre enn referanseindeksen MSCI All-Country, som falt 0,5 prosent.I 2. kvartal holdt fondet nesten følge med referansen: 6,4 vs. 6,8 prosent avkastning.Hittil i år er fondet dermed ned 0,7 prosent, mot referansens nedgang på 0,2 prosent.Henger litt etterDe siste 12 månedene er fondet bak med 5,6 vs. 8,2 prosent avkastning.Ser vi lenger tilbake, ligger fondet også litt på etterskudd.De siste tre årene har avkastningen vært 7,5 prosent per år i snitt, mot 9,6 prosent for referansen.Over fem år leder markedet med 16,0 vs. 12,1 prosent årlig, gjennomsnittlig avkastning.Over ti år har fondet klart 9,0 prosent i snitt per år, mot referansens 10,8 prosent.Samsung tyngetDe største positive bidragsyterne i 2. kvartal var Microsoft, Cap Gemini og den amerikanske børsoperatøren Intercontinental Exchange (ICE).- ICE genererer store mengder egne data, som er svært attraktive for mange aktører i finansmarkedene. Datainnholdet gir til en viss grad ICE prismakt, og bidrar til å gjøre forretningsmodellen deres mer robust. Selskapet er et av fondets kjerneposisjoner. De langsiktige aksjeutsiktene er svært gode, gitt den undervurderte aksjekursen, går det frem av fondets kvartalsrapport.De tre aksjene som tynget mest var det argentinske konglomeratet IRSA, 3M og Skagens kjerneinvestering Samsung Electronics.- Investorer tok gevinst i Samsung etter sterk utvikling i elektroniske minnekomponenter. Selskapet er fortsatt sentralt i porteføljen, understreker Skagen.Fire aksjer innFondet kjøpte seg i 2. kvartal inn i fire nye selskaper. MasterCard ble tatt inn i april , og senere har kredittvurderingsselskapet Moody's, USAs ledende kyllingprodusent Tyson Foods og det finske bioindustriselskapet UPM-Kymmene kommet til.- Moody’s opererer i et marked med kun et fåtall dominerende aktører. Vi anser de langsiktige mulighetene i mer modne vekstmarkeder som undervurderte. Når økonomier modnes, vil selskapene typisk bytte fra banklån til å skaffe finansiering gjennom obligasjoner. Denne trenden vil drive en sterk etterspørsel etter uavhengige obligasjonsratinger i mange år fremover, forklarer forvalterne. Tyson Foods er en tidligere kjenning i porteføljen.- Selskapet har opplevd et fall i aksjekursene, på grunn av kortsiktig støy. Vi mener fallet er overdrevet, siden den strukturelle trenden innen proteinproduksjon er intakt. Vi benyttet anledningen til å starte en ny posisjon på attraktive nivåer, heter det.Ved å kjøpe seg inn igjen i UPM-Kymmene har Skagen Global gått mot strømmen.- Mens nedgangen i skrivepapir fortsetter, er UPM i ferd med å endre seg til noe helt annet. Dette skjer under en svært kompetent ledelse og et ansvarlig styre som sikrer god kapitalallokering. Vår analyse av selskapet viser en oppside på over 35 prosent, går det frem av rapporten.Syv aksjer utPå salgssiden gikk fondet i løpet av kvartalet ut av Hyundai Motor , det amerikanske eiendomsinvesteringsselskapet Colombia Property Trust og det tyske industrikonglomeratet ThyssenKrupp.- Her er det ikke lenger åpenbart for oss at verdiskapning for aksjonærene er en topprioritet, skriver forvalterne. Etter utløpet av 2. kvartal har derimot både toppsjefen og styrelederen sluttet i ThyssenKrupp, noe som har utløst et rally i aksjen. Markedet øyner nå en oppsplitting av selskapet, og en potensiell realisering av skjulte verdier.Videre solgte fondet tre poster «hvor aksjene hadde prestert bra i løpet av kvartalet, og hvor vi ikke lenger vurderer selskapene til å være betydelig undervurderte». Disse er det danske bryggeriet Carlsberg og de nederlandske selskapene DSM og Philips. Til slutt kvittet man seg resten av Hong Kong-konglomeratet CK Hutchison Holdings.- CK Hutchison Holdings har levert god absoluttavkastning, men mer attraktivt prisede kandidater har dukket opp. Siden fondet drives som et kompromissløst fagmiljø, solgte vi de gjenværende aksjene, heter det.Mest i MicrosoftDe ti største investeringene i Skagen Global er (per 30/6) Microsoft (6,8 prosent), Intercontinental Exchange (4,9 prosent), Unilever (4,6 prosent), Hiscox (finans, Storbritannia) (4,4 prosent), 3M (4,3 prosent), Beazley (finans, Storbritannia) (4,1 prosent), Citigroup (3,8 prosent), Cap Gemini (teknologi, Frankrike) (3,6 prosent), Marsh & McLennan (finans, USA) (3,3 prosent) og Samsung Electronics (3,2 prosent).Knut Gezelius er ansvarlig forvalter for fondet, og har med seg Chris-Tommy Simonsen.