Nordnet-kunder dumpet Skagen

- De lider fortsatt.

Nordnet-statistikk for juni viser at bankens fondskunder nettosolgte for 29 millioner kroner i løpet av måneden. Aksjefond og rentefond ble nettosolgt for hhv. 11 og 18 millioner kroner.Etter å ha hamstret fond for i alt 367 millioner kroner i april og mai, tok fondssparerne altså et hvileskjær i juni.Halvparten av fondene på topp 10-listen over mest kjøpte fond i juni investerer i Norge.- Oslo Børs har vært blant de bedre stedene å være investert så langt i år. Dette henger sammen med positive utsikter for Oslo Børs, og spesielt olje og laks. Frykt for frafall i produksjon av olje i Venezuela har gitt god driv for oljeprisen etter OPEC-møtet 22. juni. Etterspørselen etter laks er fortsatt sterk, vi ser fortsatt historisk høye priser og utsikter for at dette vil vedvare, sier Nordnets Norge-sjef Anders Skar i en pressemelding.Dumper SkagenBlant de mest solgte fondene er det ifølge Nordnet spesielt to ting som skiller seg ut.Det ene at private fondssparere selger fond med eksponering mot fremvoksende markeder, og det andre at Skagen fortsatt sliter i motvind.- Sterk dollar, høy oljepris og generelt større usikkerhet bidrar til at fondssparerne reduserer eksponeringen mot emerging markets, sier Skar.Skagen Kon-Tiki, Skagen Global og Skagen Vekst ligger alle høyt på salgslisten.- Bakgrunnen er nok sammensatt, men handler delvis om Skagen fortsatt lider under sin historiske suksess, fantastiske avkastning og det faktum at dette kan flyttes til Aksjesparekonto og selges der uten at det utløser gevinstskatt. I tillegg har det vært utskiftninger på forvaltersiden, og vi vet at mange kunder blir usikre når det skjer, avslutter Skar.Mest kjøpte fond1) Nordnet Superfondet Norge 2) Alfred Berg Gambak 3) Forte Trønder 4) Fondsfinans Kreditt 5) BGF World Technology A2 6) KLP AksjeNorge Indeks II 7) KLP AksjeGlobal Indeks V 8) Holberg Kreditt 9) Fondsfinans Norge 10) Landkreditt Høyrente Mest solgte fond1) Skagen Kon-Tiki2) Skagen Global3) SEB Eastern Europe Small Cap4) Holberg Global A5) Handelsbanken Vekstmarked Tema6) Skagen Vekst7) Delphi Nordic8) Holberg Rurik9) Odin Sverige10) DNB Teknologi