Skagen-fond sliter - forvaltere tar grep

Pengemaskin og drømmerater lokker.

Skagen Vekst har vært gjennom mange endringer det siste halvannet året.Tidligere Delphi-orakel Øyvind Fjell overtok forvalteransvaret etter Geir Tjetland 1. juli i fjor, men var ute allerede i vår. 1. mai startet han i DNB.Ansvarlig forvalter for fondet er nå Søren Milo Christensen, og han har med seg Alexander Stensrud som co-pilot.På etterskuddMen om endringene har vært mange, sliter Skagen Vekst stadig med avkastningen.Etter å ha falt 2,9 prosent i juni, steg fondet 3,2 prosent i 2. kvartal.Referanseindeksen (MSCI Nordic/MSCI All-Countries ex. Nordic) steg til sammenligning 5,2 prosent.- Dette skyldtes i stor grad dårlig aksjekursutvikling for selskapene som kan bli rammet av en handelskrig. Det var også dårligere stemning for våre russiske selskaper, da nye sanksjoner ble introdusert. I tillegg ble det vanskeligere for våre halvlederselskaper, da markedet begynte å frykte svakere etterspørsel etter produktene deres, forklarer forvalterne.Så langt i år er fondet ned 4,9 prosent, mens referanseindeksen har nøyd seg med en nedgang på 1,1 prosent.Også på siktDe siste 12 månedene har fondet steget 1,4 prosent, mens referansen er opp 4,7 prosent i samme periode.Fondet er på etterskudd også på lengre sikt.Over tre år er gjennomsnittlig, årlig avkastning 7,0 prosent, mot 8,4 prosent for referansen.Over fem år er «stillingen» 14,8 vs. 11,1 prosent i markedets favør.Ti nye innDet nye regimet i Skagen Vekst tok i 2. kvartal flere grep for å snu utviklingen.- Vi gjorde noen endringer i porteføljen i løpet av kvartalet, både for å ta ned noe av den sykliske risikoen innen enkelte sektorer og for å justere størrelsen på noen poster som har steget i verdi. I tillegg har vi utvidet porteføljen litt for å gi plass til flere små- og mellomstore selskaper, skriver forvalterne.Hele ti nye selskaper ble tatt inn i varmen i løpet av kvartalet.- Klart verdicaseDen største av nykommerne er CK Hutchison Holdings, et Hong Kong-kontrollert konglomerat.- Dette er en langsiktig Skagen-post som har gitt solide resultater tidligere. CK Hutchison har nylig kunngjort et generasjonsskifte, en prosess som har pågått en stund. Konglomeratet er kjent for sine fem kjerneområder; havner og tilhørende tjenester, detaljhandel, infrastruktur, energi og telekommunikasjon, heter det i kvartalsrapporten.Konglomeratet opererer i over 50 land, og er i Europa særlig kjent for telekommunikasjonsselskapet 3 Group.- Vi ser dette som et klart verdicase: Konglomeratet har lav gjeld, sterk verdiskapning og en stor del av underliggende selskaper er børsnoterte eller i joint ventures, skriver forvalterne.DrømmevekstEn annen tidligere porteføljekjenning er også tilbake i porteføljen. Vi snakker om China Mobile, Kinas største telekommunikasjonsselskap.- Selskapet fortsetter å vokse, og kontantstrømmen renner tilbake til aksjonærene - inklusive hovedaksjonæren, den kinesiske staten. China Mobile har vekstrater som de fleste internasjonale telekommunikasjonsselskaper kan drømme om,likevel handles selskapet til en betydelig rabatt sammenlignet med internasjonale konkurrenter, påpeker Milo Christensen og Stensrud.- Selskapet har en utbytteavkastning på over fem prosent og fem prosent inntjeningsvekst, samt en solid kontantbeholdning, legger de til.Samsung-kuttPå salgssiden fortsatte fondet i løpet av kvartalet å redusere eksponeringen i halvlederbransjen.- Vi nedjusterte alle de tre postene. Den mest betydelige av disse var Samsung Electronics, hvor vi har sett en betydelig omvurdering de siste 12 månedene. Vi har også redusert noen poster som har hatt sterk kursutvikling, eller hvor vi ikke lenger er like overbevist om fremtidig potensial. To av disse er Boliden og Anglo American, som begge har prestert bra med økte mineralpriser, går det frem av rapporten.Mot slutten av 2. kvartal var Skagen Vekst investert i 47 selskaper, hvorav 54 prosent i Norden.De ti største aksjene i porteføljen er (per 30/6) Novo Nordisk (5,7 prosent), Citigroup (4,5 prosent), DSV (industri, Danmark, 4,2 prosent), Carlsberg (4,1 prosent), Volvo (4,1 prosent), Lonza Group (helse, Sveits, 4,0 prosent), Samsung Electronics (3,7 prosent), CK Hutchison Holdings (3,4 prosent), Norske Hydro (3,4 prosent) og Kinnevik (finans, Sverige, 3,3 prosent).