Søndagens aksjetips

Fallet på fredag kan ha vært et signal om hva som kommer.

Hovedindeksen falt 0,2 prosent sist uke, fra 879,14 til 877,34Den siste måneden har hovedindeksen falt 0,2 prosent og siden nyttår er den opp 7,7 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 25 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Det tekniske bildet endret seg ikke nevneverdig sist uke, og siden det ikke kom noe brudd på 880- og 885-nivået, gikk det slik vi antydet forrige søndag, at det kunne bli en ny uke med berg- og dalbane, der hovedindeksen ender svakt ned.Opp eller ned?Neste uke kan bli en kopi av forrige, men det er fremdeles mulig at et brudd på halslinjen i den lille omvendte hode-skulder formasjonen, på 885-nivået, kan utløse et kjøpssignal med potensial opp mot 895. Det er ikke sikkert det skjer, men teknisk sett er det fremdeles mulig.Etablerer RSI seg over 50-nivået, og den tekniske motstanden på 880- og 885-nivået blir brutt, vil det i så fall utløse små kjøpssignal og øke sannsynligheten for videre oppgang.En oppgang mot de nevnte nivåene må støttes av en tilsvarende oppgang i RSI-chartet, og helst med et brudd på den fallende tendensen. Hvis det ikke skjer kan det gå mot en ny uke med berg og dalbane, der hovedindeksen igjen ender svakt ned.Men det kan også gå enda verre, og fallet på fredag, på tildels kraftig økning i omsetningen, kan ha vært et signal om at det kan gå mot en ny usikker uke på Oslo Børs.Som nevnt de foregående søndagene kan bruddene på de stigende sekundærtrendene, i hovedchartet og RSI-chartet for et par uker siden, ha vært signaler om at også bunnen i de to chartene kan bli testet. Hvis RSI ikke etablerer seg over 50-nivået kan sannsynligheten for det øke. Skulle hovedindeksen falle tilbake vil brudd på 870-, 860- og 840-nivået utløse små salgssignal. Om det ikke skjer i neste uke, kan det fremdeles komme i løpet av juli.Hovedindeksen må imidlertid falle under 835-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt. Positive undertonerTrendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under). Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene.