Advarer mot pizzabranner

Langt over halvparten av brannene startet på kjøkkenet ved komfyren, viser tall fra DSB. Bergen brannvesen rykker ut til en studentbolig én gang i uken, som følge av matlaging.

I fjor omkom 26 personer i brann, mens nær 500 ble fysisk skadd, 21 alvorlig. Langt over halvparten av brannene startet på kjøkkenet ved komfyren, viser tall fra DSB. Bergen brannvesen rykker ut til en studentbolig én gang i uken, som følge av matlaging. – Studenter pleier gjerne sette på en frossen pizza når de kommer hjem sent. Så sovner man eller glemmer den. Brannvesenet rykker ofte ut til såkalte «pizzabranner». Det ender som regel godt, ofte takket være en røykvarsler som alarmerer beboerne. Å lage nattmat hjemme på komfyren kombinert med alkohol er ikke ufarlig. Kjøp heller ferdig nattmat på veien hjem, det er langt tryggere, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring. Opptil 10.000 studenter mangler røykvarslerI disse dager er det studiestart for vel 300.000 studenter ved Universiteter og Høgskoler landet rundt. Mange flytter i egen bolig for første gang og er ikke vant til å tenke på egen brannsikkerhet. Opptil 10.000 studenter har ikke røykvarsler i boligen sin, viser en undersøkelse. – Det er bekymringsverdig at så mange utsettes for unødig risiko. Selv om det er boligkø er det viktig å være kritisk til hva man leier. Det er huseiers ansvar at fungerende røykvarsler er installert og godkjent slukningsutstyr er tilgjengelig. Test røykvarsleren før du tar første overnatting. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring. Det er lovpålagt og huseiers ansvar at alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje samt godkjent slukkeutstyr. Leietaker har ansvaret for vedlikehold. Har ikke slukkeutstyrI undersøkelsen, som er gjennomført av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring, kommer det også frem at nær en av fem studenter bor i en bolig uten slukkeutstyr eller uten å vite hvor det er. Én av fire studenter har kun en rømningsvei eller de vet ikke om flere. – Dessverre tilbys mange studenter utleieboliger som ikke er godkjent. Det kan være kjellere og loft som er bygget om uten at det er søkt om godkjenning, og dermed kan være potensielle brannfeller. En gjenganger er rømningsveier som brukes som lagringsplass. Det kan være livsfarlig når sekundene teller og man må komme seg ut i full fart i mørket, sier han. Nesten ingen har hatt brannøvelseSpørreundersøkelsen avdekket i tillegg at halvparten av studentene som leier privat sammen og bor i kollektiv, ikke har fått instruksjoner om brannsikkerheten på stedet av utleier. Hele ni av ti studenter svarer at de aldri har deltatt i noe brannøvelse i boligen. I 2017 rykket brann- og redningsvesenet ut til 3339 branner i private hjem. I 47 prosent av tilfellene ble bygningsbrannene først oppdaget av automatiske brannalarmer eller røykvarslere. 58 prosent av alle boligbranner startet på kjøkkenet. I blokkleiligheter startet vel 75 prosent av alle branner på kjøkkenet. Stua er det nest mest brannfarlige rommet i et hjem med ni prosent, viser tall fra DSB. Student? Dette bør du sjekke når du flytter inn: - Se til at det er minst én røykvarsler i hver etasje, og test at de virker. - Alarmen skal høres på oppholdsrom og soverom selv om dørene er igjen. - Kjøp omså din egen røykvarsler som du kan ha der du pleier å sove. - Gjør deg kjent med rømningsveiene, og sørg for at minst to er ryddet og ikke blokkert. - Sjekk om det er slukningsutstyr i nærheten, og gjør deg kjent med hvordan de virker. - Arranger en brannøvelse slik at alle beboerne er kjent med rømningsveiene og har prøvd de. Utleiere slurver med sikkerhetenMange brannvesen har i disse dager aktiviteter rettet mot studenter som en del av en landsdekkende, forebyggende kampanje. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening, Tryg Forsikring, samt nærmere 30 brannvesen i typiske studieområder. Bakgrunnen for denne årlige kampanjen er undersøkelsen fra 2014 som avdekket alvorlige forhold knyttet til studenters adferd, bevissthet og kunnskap om grunnleggende brannsikkerhet. Den viste også at det er mange utleiere som slurver med sikkerheten. Spørreundersøkelsen innbefattet 4836 respondenter, alle studenter. 85 prosent av de spurte var i alderen 20 til 29 år. Over 90 prosent var studenter ved Universiteter og Høgskoler. Vel 70 prosent var leietakere, og 43 prosent av disse leide privat sammen med andre.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også