Aksjefond: Seks vinnere - og åtte tapere

Analytikerne i Morningstar drar frem seks vinnere og åtte tapere blant norske aksjefond.

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av juli.Denne viser at seks fond ble oppgradert, mens åtte ble nedgradert.OppgradertPluss Indeks (fra 1-er til 2-er) (forvalter: ikke oppgitt)SEF First SMB A NOK (fra 1-er til 2-er) (forvalter: Tor Vinje)Alfred Berg Indeks I (fra 2-er til 3-er) (forvalter: Petter Tusvik)KLP AksjeNorge Indeks (fra 2-er til 3-er) (forvaltere: Kristoffer Sundnes, Magne Valen-Sendstad, Joakim Embu)Alfred Berg Norge Inst (fra 3-er til 4-er) (forvalter: Leif Eriksrød)Pareto Investment Fund C (fra 4-er til 5-er) (forvalter: Tore Været)KLP-fondet viste vei i juli, med nærmere to prosent avkastning.First SMB utmerket seg negativt ved å falle 0,3 prosent.Pareto-fondet er sprekest av de fem etter årets syv første måneder, med 14,3 prosent avkastning.First SMB er opp 4,4 prosent.Til sammenligning steg referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) 2,2 prosent i juli, mens 2018-oppgangen ved utgangen av juli var 9,4 prosent.NedgradertFirst Norge Verdi (fra 2-er til 1-er) (forvalter: Tor Vinje)C WorldWide Norge (fra 3-er til 2-er) (forvaltere: Pernille Skarstein Christensen, Benedikte Waage-Abrahamsen)DNB Norge Selektiv (II) (fra 3-er til 2-er) (forvaltere: Jarle Sjo, Dag Hammer, Odd Einar Lillebostad)Holberg Norge (fra 3-er til 2-er) (forvaltere: Robert Lie Olsen, Tony Fimreite)ODIN Norge A (fra 3-er til 2-er) (forvalter: Vigdis Almestad)ODIN Norge B (fra 3-er til 2-er) (forvalter: Vigdis Almestad)ODIN Norge D (fra 3-er til 2-er) (forvalter: Vigdis Almestad)Arctic Norwegian Value Creation B (fra 5-er til 4-er) (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)Holberg og Odin utmerket seg negativt i juli, med fall på hhv. 1,2 og 1,1 prosent.C Worldwide steg 1,1 prosent.DNB Norge Selektiv (II) og Holberg er sprekest hittil i år, med pluss hhv. 11,4 og 10,0 prosent avkastning.First Norge Verdi har ikke steget mer enn 1,5 prosent.


Les også