Flere barn får gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august får ytterligere 6.600 barn rett til gratis kjernetid i norske barnehagen.

Ordningen med gratis kjernetid gir familier med lave inntekter rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.Ordningen gjelder barn mellom 3 og 5 år, og inntektsgrensen blir i år hevet slik at alle med familieinntekter under 533.500 kroner får rett til gratis kjernetid. I fjor var inntektsgrensen 450.000 kroner.– Det betyr at flere barn får mulighet til å delta i fellesskapet samtidig som foreldrene får mulighet til å delta i arbeidslivet. Bra for barn, foreldre og familien, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V).Reduksjonen i betaling skjer ikke automatisk, man må søke kommunen om å bli omfattet av ordningen.(©NTB)