Så mange var arbeidsledige i juli

2,5 prosent registrert ledighet i juli.

Registrert arbeidsledighet i juli kom inn på 2,5 prosent.Konsensus hadde forventet en registrert arbeidsledighet på 2,4 prosent for juli, tilsvarende en oppgang på 0,2 prosent fra juni.Til sammen var 83.931 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak i juli, mot 80.961 personer i foregående måned, ifølge tall fra NAV.Helt ledige økte med 2.900 personer, mens bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, økte med 3.000 personer.Arbeidsledighetstallene i juli ble i år hentet ut en uke senere enn i fjor. Siden antallet arbeidsledige alltid øker på denne tiden av året, bidrar dette til at ledighetstallet blir høyere, skriver NAV i en melding.– Den store økningen i ledigheten fra juni til juli i år skyldes etter NAVs vurdering i stor grad at tallene hentes ut en uke senere enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om man justerer for disse forholdene, anslår vi at det kun var en liten økning i ledigheten i juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.Ved utgangen av juli var det registrert 70.600 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6.900 sammenliknet med juli i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent, ifølge NAV.51 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juli.Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I juli var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste nivået vi har hatt siden før finanskrisen.


Les også