Skagen får smake tyrkisk pepper

Kon-Tiki i røft farvann.

TYRKISK PEPPER:  President Recep Tayyip Erdogan og Tyrkia spolerer avkastningen for Skagen Kon-Tiki. Foto: Reuters/NTB scanpix
Personlig økonomi

2018 har vært et vanskelig år for fremvoksende markeder, og ikke minst investorene som satser der.

Dette henger sammen med frykten for en global handelskrig, som kan ramme Asia og særlig Kina hardt.

I tillegg stiger den politiske risikoen i Tyrkia omtrent for hver dag som går.

Tyrkisk pepper

Utviklingen går ikke upåaktet hen hos Skagen Kon-Tiki, som ved utgangen av juli hadde 5,8 prosent av fondets midler plassert i landet.

Dette er en voldsom overeksponering i forhold til referanseindeksen MSCIs vekstmarkedsindeks, som har en Tyrkia-vekt på 0,7 prosent.

I juli falt fondet 0,9 prosent, mens referansen steg 2,0 prosent.

Hittil i år ligger fondet på etterskudd med et fall på 10,5 prosent, mot referansens 5,0 prosent nedgang.

Valutakollaps

I juli-oppsummeringen trekker forvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland frem banken Sabanci Holding og konglomeratet Yazicilar Holding (store innen for eksempel mat- og drikkevarer) som negative bidragsytere.

Førstnevnte var ved utgangen av juli fondets sjette største beholdning, med 3,2 prosent av fondets midler investert. 1,5 prosent var investert i Yazicilar Holding.

Og det er all grunn til å tro at den negative utviklingen for Skagens Tyrkia-investeringer har fortsatt inn i august.

Siden midten av januar har den tyrkiske valutaen lire svekket seg med nærmere 45 prosent sammenlignet med dollaren.

Bare den siste uken har utviklingen virkelig eskalert, og den tyrkiske valutaen er ned nesten 25 prosent siden sist torsdag.

– Har tatt grep

Porteføljeforvalter Fredrik Bjelland bekrefter overfor Hegnar.no at eksponeringen mot Tyrkia fortsetter å svi.

– Eksponeringen har helt klart gitt negativt utslag på Kon-Tikis resultater, også så langt i august, sier han i en kommentar.

– Hvor bekymret er dere for Tyrkia-investeringene?

– Vi følger utviklingen i landet (og spesielt valutaen) tett, og vi har tatt grep for å redusere noe av nedsiderisikoen gjennom vår valutaeksponering. Vi vil fortsette kontinuerlig å vurdere eksponeringen vår, og veie den opp mot andre investeringsmuligheter. Vi har også fulgt opp våre tyrkiske porteføljeselskaper, og besøker dem i løpet av 3. kvartal, svarer Bjelland.

– Beholdningene våre oppdateres månedlig på våre nettsider, så vi ønsker ikke å kommentere evt. endringer før de har blitt rapportert, legger han til.

Nye vurderinger?

– Hva er strategien for Tyrkia-investeringene fremover?

– Strategien vår endres ikke grunnet markedsutvikling eller pris. Vi holder fast ved vår verdibaserte investeringsfilosofi, og fortsetter å lete etter underprisede aksjer i de markedene hvor fondet kan investere. Individuelle selskapsinvesteringer i porteføljen må hele tiden veies opp mot hverandre, og mot potensielle nye kandidater med forankring i forventet oppside mot potensiell (eller faktisk) nedsiderisiko, svarer forvalteren.

– Når prisene endres så dramatisk som de har gjort i Tyrkia i år, kan dette føre til nye vurderinger, fortsetter Bjelland.

Lyspunkter i Brasil

Ellers i fondet peker forvalterne på det raske fallet i China Shineway i kjølvannet av at kinesiske legemiddelselskaper kom i søkelyset etter en vaksineskandale som involverte falsifiserte produksjonsdata.

Dette skjedde etter at aksjen hadde doblet seg ved utgangen av juni.

– Vi anser det brede nedsalget av legemiddelselskaper som en overreaksjon gitt forventning om 40 prosent inntjeningsvekst for Shineway i år, heter det i juli-oppsummeringen.

Blant lyspunktene i fondet fortsetter den brasilianske dagligvarekjeden CBD å levere sterke resultater og salgsvekst, i likhet med den brasilianske banken Banrisul «på bakgrunn av et sterkt marked».

Skagen Kon-Tiki gleder seg for øvrig over at State Bank of India steg på forventninger om forbedringer i utlånsbalansen.

Forvalterteamet gjorde ingen nye kjøp i løpet av juli, men «gjorde noen justeringer på porteføljevektene».

De fem største investeringene i Skagen Kon-Tiki er (per 31/7) Samsung Electronics (6,79 prosent), Hyundai Motor (5,91 prosent), Naspers (5,48 prosent), Golar LNG (3,64 prosent) og Borr Drilling (3,45 prosent).

aksjefond
skagen
tyrkia
valuta
kon-tiki
fremvoksende økonomier
handelskrig
Nyheter
Personlig økonomi