Søndagens aksjetips

Utviklingen fredag torpederte den fine balansen i oppgangen. Det betyr økt usikkerhet før starten på uken.

Personlig økonomi

Hovedindeksen steg 0,7 prosent sist uke, fra 891,83 til 898,23. Ny all-time lyder på 908,71.Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,1 prosent og ligger med det 1,15 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 10,3 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 21,1 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Minus og pluss gir minus?Hovedindeksen brøt den tekniske motstanden og toppen i rektangelformasjonen på 900-nivået og signaliserte med det muligheten for videre oppgang til 900-935. Bruddet på den fallende trenden i RSI-chartet på kort sikt ble bekreftet. Det skulle ha signalisert økende stigningstakt og støtte for videre oppgang.Det buttet i underkant av 910. Omsetningen over Oslo Børs har heller ikke utviklet seg i samme takt og ukens høyeste omsetning kom med fredagens fall tilbake under 900-nivået.For å gi brudd på tekniske motstandsnivåer substans må også omsetningen utvikle seg i samme retning - pluss og pluss gir pluss. Det utviklet seg i riktig retning gjennom uken.Samtidig må korreksjoner komme på fallende omsetning, men det skjedde ikke fredag. Børsen falt tilbake på ukens høyeste omsetning - minus og pluss gir minus.Denne utviklingen skaper i det minste usikkerhet om den videre utviklingen. Utviklingen fredag tilsier at korreksjonen kan forsettet til uken, men dette kan endre seg ved at ny oppgang skjer på stigende omsetning. Og et nytt brudd på 900 på stigende omsetning kan endre på balansen igjen.Nytt brudd på stigende omsetning kan fremdeles signalisere oppgang til 900-935.Tre tingFortsetter korreksjonen er det tre viktige ting å følge med på. Utviklingen i omsetning, RSI-chartet og den tekniske støtten på 890-nivået.Det er en positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder kan korreksjoner være en kjøpsmulighet, selv om hovedindeksen skulle dykke under 890-nivået igjen. Men skjer det samtidig som den positive undertonen i RSI-chartet blir brutt vil det se annerledes. I hvert fall på kort sikt. Da blir 880-nivået og bunnen i rektangelformasjonen viktig. Og den bør holde for å unngå videre fall til bunnen i trenden. Omsetningen og balansen er også viktig. Minus og pluss gir minus. Minus og minus gir pluss.Positive undertonerSelv om det tekniske bildet ser litt usikkert ut er trendene fremdeles sterke og hovedindeksen må falle under 850-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert her) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 890-nivået, og dernest på 880- 870- og 860-nivået. Brytes disse vil det utløse små salgssignal.Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.Og så lenge den er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene.

Nyheter
Aksjeanalyse
Personlig økonomi
Aksjeanalyse