Storebrand Vekst tilbake på vinnersporet

Vinneraksjen hans har tredoblet seg i år. Men tidligere SEB-analytiker har mer på gang.

Personlig økonomi

Fredrik Thoresen fikk en lei start etter at han 1. juni i fjor overtok suksessfondet Storebrand Vekst  etter Andreas Lorentzen.Fondet var det desidert svakeste av alle norske aksjefond i fjor.Lorentzen, som ble snappet opp av Kjetil Holta, leverte en årlig, gjennomsnittlig avkastning på 14 prosent over sine åtte år i fondet.Men så langt i 2018 kan vi trygt si at Storebrand Vekst er tilbake i teten.- Timingen er vanskeligBare Danske Invest Norge Vekst, Forte Trønder og SEB Norway Focus topper en avkastning på 15,8 prosent.- Storebrand Vekst har og skal ha en høy risikoprofil, hvilket gjør at fondets avkastning svinger mye. En trend vi har sett over flere år, og som var en utfordring for fondet spesielt i fjor, var gapet i avkastning mellom små og store selskaper. I USA skjedde det et skifte i fjor høst, men her hjemme er gapet fortsatt stort, sier Thoresen til Hegnar.no.- Vi tror fremdeles at gapet vil tette seg, og at dette er en riktig gruppe av selskaper å være eksponert mot. Men timingen er vanskelig. Små selskaper går gjerne på likviditetsevents, og da må du være der. I et lite selskap finnes det ofte ikke likviditet til å skaffe seg en stor eksponering på kort tid, fortsetter forvalteren.Et likviditetsevent er typisk kvartalstall, men kan også være kontrakter eller emisjoner.Lærer fort - inn i laksThoresen, som har bakgrunn som IT-analytiker hos både DNB Markets og SEB, understreker at fondets investeringsfilosofi - «å plukke de best vekstselskapene» - står fast.- Jeg er ingen blåkopi av Andreas, men måten vi arbeider og kommer frem til selskapene på er lik. Vår aktive forvaltning krever tett dialog med styre, ledelse, analytikere og bransjespesialister, samt at vi går på seminarer og besøker fabrikker. I løpet av våren har vi også blitt valgt inn i valgkomiteer av medaksjonærer i flere selskaper, da vi har en tydelig formening om hvem som kan bidra til å skape aksjonærverdier i styrerommene, forteller han.- Forvalterteamet er også det samme som Andreas hadde, legger forvalteren til. Han viser til Alf Inge Gjerde, Hans Thrane-Nielsen og Knut Ivar Saatvedt. - Min styrke har historisk vært innenfor TMT (teknologi, media og telekommunikasjon), men jeg lærer fort, og med disse på laget er forutsetningene for å plukke de beste selskapene helt klart til stede, sier Thoresen.Én sektor han ser ut til å ha lært litt om, er laks. Marine Harvest er nemlig inne blant fondets fem største investeringer akkurat nå.Hvordan er det for en garvet IT-analytiker å investere i laks?- I forhold til referanseindeks (hovedindeksen på Oslo Børs - OSEBX) har vi ikke veldig stor overvekt. Men vi tror lakseprisene skal opp utover høsten, med lav tilbudsvekst, og det er bakgrunnen for investeringen, svarer Thoresen.Et direktiv til det godeHan mener MiFid II, EU-direktivet som ble innført i januar i år for å styrke investorbeskyttelse i finansmarkedene, er til det gode for forvaltere av fond som Storebrand Vekst.- Ettersom betalingsmodellene for analyse har blitt endret, opplever vi vel at dekningen av større, mer likvide aksjer blir prioritert av meglerhusene i større grad enn tidligere. Vårt investeringsunivers er mer underanalysert enn tidligere. For eksempel har Beringer Finance, som hadde bred dekning av små IT-selskaper, blitt borte, forteller Thoresen.- Det betyr at jeg må holde mine modeller mer oppdatert, men det skaper samtidig muligheter til å skape meravkastning gjennom fundamental analyse og tett dialog med selskapene. Slik sett er IT-service en av undersektorene som har gjort det spesielt bra i år, legger han til.Les også: MiFid II på 60 sekunder- Ekstremt gode tallEn av Thoresens største vinnere i år er å finne i nettopp denne sektoren. Itera har steget 75 prosent hittil i 2018.- Flere av selskapene i IT-service har levert ekstremt gode tall i 1. halvår: 15-20 prosent organisk vekst. drevet av høyere utnyttelsesgrad og bedre timepriser. Vi tror relativt lav lønnsinflasjon vil bidra til økt lønnsomhet i sektoren fremover. Kamp om ressursene kan potensielt være en pådriver til konsolidering, slik vi har sett i Sverige, og innenfor driftsmiljø i Norge, sier han.Forvalteren viser eksempelvis til Telecomputings oppkjøp i sommer.- Det store spørsmålet er når lønnsinflasjonen kommer. What's different this time? For det er ikke bare de norske selskapene som hiver seg etter nyutdannede fra universiteter og høyskoler - alle skal ha de samme hodene. Det er nok deilig å være en del av digitaliseringen av offentlig sektor, forteller han.Fremover liker Thoresen blant annet Data Respons.- Selskapet har til nå hengt etter multippelekspansjonen vi har sett blant sammenlignbare selskaper, sier han. Foruten Itera trekker Thoresen frem Panoro Energy (214 prosent), Link Mobility (54 prosent) og Merkur Market-noterte Gentian Diagnostics (30 prosent) blant de største vinnerne for Storebrand Vekst hittil i år.- DoblingskandidatSistnevnte har vært en favoritt for fondet lenge, og er også inne blant de fem største investeringene.- Gentian Diagnostics driver med diagnostikk. Dette er ikke like binært som innen tidligfase bioteknologi, og handler ikke om at en kreftmedisin eller et preparat fungerer eller ikke. Selskapet lager blod- og urinprøver på en proprietær plattform, hønseegg, for å dra ut antistoffer som blodprøven mikses med. Dette gir en kostnadsfordel ved fremstilling av tester til bruk ved sykehus og større medisinske laboratorier. Samtidig får kundene raskere resultater, samt mulighet til å benytte seg av eksisterende infrastruktur i laboratoriene, sier Thoresen.- Suksessen er avhengig av at enkelttestene selskapet prøver å erstatte og som finnes i markedet, tar markedsandeler. Porteføljen teller en håndfull tester allerede, og veksten var bra i 2. kvartal. Samtidig fortsetter utviklingen av nye tester, og selskapet har i år tatt frem to «proof of concepts» på nye tester som vil øke det adresserbare markedet i 2019 og særlig 2020, fortsetter han.Videre trekker forvalteren frem at Gentian har løst problemet som oppsto med distribusjonen i Kina i fjor høst.- Salget av et av produktene falt kraftig tilbake, men selskapet har klart å få inn en ny distributør, og har tatt igjen det tapte fra i fjor. Her snakker vi om en doblingskandidat over de neste 12-18 månedene, sier Thoresen.Øyner videre oppgangStorebrand Vekst er et relativt lite fond, men etter nettotegninger på 60 millioner i løpet av juni og juli var forvaltningskapitalen oppe i 630 millioner kroner ved utgangen av august. - Vi er ydmyke for den økte tilliten fra andelseierne, og må bare fortsette å levere, sier Thoresen.Og den tidligere IT-analytikeren mener forutsetningene for å levere er til stede. Han tror aksjemarkedet har mer å gå på, selv om børsene befinner seg i nærheten av all-time high både her hjemme og i USA. - Inntjeningsestimatene for selskapene, både her hjemme og globalt, fortsetter oppover, også etter resultatsesongen for 2. kvartal. Og vi ser fortsatt lave renter og arbeidsledighet. Det tror jeg kan forsvare en videre oppgang, avslutter Thoresen overfor Hegnar.no.

aksjefond
sparing
storebrand vekst
fredrik thoresen
gentian diagnostics
itera
panoro energy