Ni milliarder rikere i aksjefond

Formuen gjorde et solid byks i august.

Norske personkunder hadde ved utgangen av august 235,4 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 146,9 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget 4.565 millioner kroner i løpet av måneden.31 dager, 4,4 milliarderSamtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 170 millioner kroner i august.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen steg altså med 4.565 millioner, etter en nettotegning på 170 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i august derfor en verdistigning på 4.395 millioner kroner (4.565 - 170).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdistigning med 2.044 millioner kroner.Norske fond steg 997 millioner kroner.Har mest penger herDette henger naturligvis sammen med at nordmenn har mest penger stående i de nevnte fondskategoriene.Ved utgangen av august hadde norske personkunder 34.838 millioner kroner i globale fond.I norske aksjefond var beholdningen 38.609 millioner kroner, i «andre regionale fond» 19.611 millioner kroner.Videre hadde personkundene 17.698 millioner kroner i nordiske fond på dette tidspunktet.Opp ni milliarder i årI løpet av årets åtte første måneder steg norske personkunders beholdning i aksjefond 6.416 millioner kroner.I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 2.620 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså steget 9.036 millioner kroner (6.416 + 2.620) i verdi.Globale aksjefond kan i denne perioden skilte med en verdistigning på 3.756 millioner kroner.Norske aksjefond har steget med 2.678 millioner kroner, mens teknologifond er opp drøye milliarden.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Fondene som skiller seg utDanske Invest Norge Vekst er det norske aksjefondet med den sprekeste avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs opp 20,4 prosent.Nærmest kommer Forte Trønder på 19,6 prosent (per 18/9), mens SEB Norway Focus og Storebrand Vekst begge har steget nærmere 18 prosent.First Norge Verdi er svakest blant de nordiske aksjefondene, etter et fall på fire prosent hittil i år.Blant globale fond skiller Parvest Equity World Consumer Durables seg positivt ut, med en avkastning på 12,6 prosent (per 18/9). Swedbank Robur Småbolagsfond Global er opp 10,8 prosent (per 18/9).Parvest Equity World Technology er vinneren blant teknologifondene hittil i år, med 19,4 prosent avkastning (18/9). DNB Teknologi har klart 12,2 prosent.Avkastningen er per 19/9 hvis intet annet er nevnt.