Renteøkning på Ringerike

Laveste boliglånsrente blir 2,30 prosent.

Personlig økonomi

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har i dag besluttet å heve sine utlån- og innskuddsrenter, går det frem av en børsmelding.Beslutningen forklares med økte pengemarkedsrenter og «den generelle markedssituasjonen».Renten på boliglån øker med inntil 0,15 prosent, og den laveste boliglånsrenten blir 2,30 prosent - til LO-medlemmer under 34 år.Renten på enkelte innskuddsformer og næringslivslån øker med inntil 0,25 prosent.Banken minner om det også vil være innskudds- og låneprodukter som ikke berøres av endringen.For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 15. november 2018.

rente
boliglån
sparing
sparebank 1 ringerike hadeland