Slik vil gjeldsregistrene fungere

Neste år kommer to gjeldsregistre til Norge for å dempe veksten av forbrukslån og øvrig usikret gjeld. Slik fungerer de.

Evry og Finans Norge etablerer registeret Gjeldsregisteret AS og portalen Norsk Gjeldsinformasjon.Begge har som hensikt å dempe veksten av forbrukslån og øvrig usikret gjeld, som for øyeblikket ligger på nærmere 106 milliarder kroner nasjonalt.GjeldsregisteretVP Corporate Communications i Evry, Geir Remman, sier til forbrukerportalen Dinero.no at banker og andre utlånere per i dag ikke har noen oversikt over søkerens faktiske gjeld. Retningslinjer for utlån sier at søker ikke kan ha mer enn fem ganger brutto årsinntekt i gjeld, og søker er per nå ansvarlig for å oppgi gjeldsgraden sin selv ved søknad om lån. Et gjeldsregister vil sørge for at denne informasjonen er korrekt.- Gjeldsregisteret samler for første gang all usikret gjeld og bidrar til at finansinstitusjoner får et bedre beslutningsgrunnlag og dermed lavere risiko på sin utlånsportefølje. Samtidig får låntakere en bedre kredittvurdering, og kan få bedre råd om finansiering, forklarer Remman.- Gjeldsregisteret vil etablere et register basert på eksisterende og veletablert infrastruktur som i dag benyttes til distribusjon av forretningskritisk informasjon med et høyt transaksjonsvolum. Ved å etablere et register på vel fungerende distribusjonsløsning, oppnår Gjeldsregisteret en tidseffektiv etablering med lav risiko, forteller han videre.Gjeldsregisteret AS vil være aktiv i starten av 2019.Norsk GjeldsinformasjonDaglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon, Svein Ove Karstensen, forteller at tjenesten vil være en gjeldsportal der enkeltpersoner kan se hvor mye usikret gjeld de har. Indeksregisteret lar finansinstitusjonene etterspørre gjeldsinformasjon direkte fra bankene det er registrert at du har gjeld hos. Informasjonen er anonymisert; de kan kun se hvor mye du har i gjeld, men ikke hvilke finansinstitusjoner du har den hos. - Dette vil være en gjeldsportal som enkeltpersoner kan logge seg på for å se hvor mye usikret gjeld de har, og hvor de har det. Finansforetak og offentlige etater som har hjemmel i henhold til lov og forskrift kan hente ut data. Finansforetak kan kun bruke det i forbindelse med behandling av lånesøknader, og ikke til markedsføring og salg, forklarer Karstensen til Dinero.no.Han forteller videre at fødselsnummeret vil bli brukt til å sjekke hvor du har usikret gjeld og hente relevante data rett fra de aktuelle finansforetakene.Norsk Gjeldsinformasjon vil være operativ fra og med neste sommer.Like rask behandlingstidÅ implementere gjeldsregisterinformasjonen som et ledd i søknadsvurderingen vil ifølge begge aktører ikke påvirke søknadsprosessen for søkeren.- Informasjon fra Gjeldsregisteret kan brukes i finansinstitusjonenes kredittmodeller og man forenkler administrasjonen. For kundene betyr dette minst like raske beslutninger som i dag, men ikke minst at de er grundigere og tryggere vurderinger, sier Remman.