Søndagens aksjetips

Korreksjonen kan skal skape nye kjøpsmuligheter, men det er ikke sikkert det skjer kommende uke.

Hovedindeksen steg 1,55 prosent sist uke, fra 923,94 til 938,26Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,5 prosent og ligger 0,86 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 15,2 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 20,5 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.All-time high - hva nå?Potensialet opp til 930 - 935 er tatt ut og knust. RSI ble overkjøpt under oppgangen og dermed ble det også rom for en liten korreksjon.Den lille korreksjonen i forrige uke kom på markert lavere omsetning, og det lover i henhold til teorien bra for den videre utvikling. Minus og minus gir pluss.Korreksjonen kan også gå tilbake til til området 920 - 910, men så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder (ikke markert i chartet under) vil det kunne bli forbigående.Ved tilbakefall skal man fremdeles også være oppmerksom på 900-nivået og dernest på 890-nivået. Brytes disse vil det utløse salgssignal, men det vil ikke være fare på ferde før eventuelt 880-nivået og bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt. Foreløpig er det ikke noe i chartene som tyder på at faren for det veldig stor.

  • Oppgang må fremdeles komme på stigende omsetning for å gi oppgangen substans.
  • Nedgang på fallende omsetning kommer ofte før ny oppgang.
  • Oppgang på fallende omsetning kan signalisere fall.
  • Nedgang på økende omsetning varsler ofte også videre nedgang.
Positive undertonerTrenden er fremdeles sterk og hovedindeksen må falle under 880 før bunnlinjen blir brutt.Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (ikke markert her). Så lenge den holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatiske, forbigående og en kjøpsmulighet. Så lenge den positive undertonen holder er det trolig heller ikke stor fare på kort sikt for at hovedtrenden skal bli brutt.Og så lenge hovedtrenden er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av det kommende året.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også