Tror Norges Bank frykter gjelden

Økonom tolker dagens overraskelse.

Norges Bank overrasket ingen da styringsrenten i dag ble satt opp fra 0,50 til 0,75 prosent.Derimot hadde sentralbanksjef Øystein Olsen en liten overraskelse på lur da han senket rentebanen.Kronen, som hadde styrket seg i forkant av rentemøtet på forventninger om en høyere rentebane, har derfor reagert med å svekke seg markant (mot euro).EURNOK står i skrivende stund i 9,583, som tilsvarer en kronesvekkelse på åtte øre fra rentedommen ble avsagt.- Frykter gjeldenInvesteringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet tror Norges Bank er mer bekymret for gjelden i den norske befolkningen enn hva de gir uttrykk for.- Med et historisk høyt gjeldsnivå blant norske husholdninger, tror jeg Norges Bank legger stor vekt på dette, når de nå har justert ned rentebanen noe. Blir Norges Bank for ivrige, vil også kronekursen styrke seg betydelig fremover i tid, noe som vil være svært negativt for eksportnæringer som turisme og laks, samt at AS Norge vil «tape» i nominelle kroner med tanke på oljeprisen (som er notert i dollar), sier han i en kommentar til Hegnar.no.