Trygve Hegnar: Binde renten nå?

Det er uenighet blant samfunnsøkonomene om en slik renteøkning fra Norges Banks side er nødvendig .....

Publisert 30. sep. 2018 kl. 00.01
Oppdatert 29. sep. 2018 klokken 21.53
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 447 ord

Trygve Hegnar: Binde renten nå?

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 27. september 2018.Etter at DNB lynraskt økte sine boliglånsrenter med 0,25 prosentpoeng etter at Norges Bank økte styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent, har en rekke banker fulgt etter. Alle med en økning på 0,25 prosentpoeng. Sist ute var Sbanken (tidligere Skandiabanken) som forteller at det rimeligste boliglånet vil få en rente på 2,30 prosent.Veien videre kjenner alle. Norges Bank sier den vil øke renten seks ganger til, slik at styringsrenten ved utgangen av 2021 vil ligge på 2,25 prosent. Boliglånene vil da kanskje ha økt til 4 prosent, og alle banker skal da ha gjennomført stresstester for å se om kundene tåler en renteoppgang på 5 prosentpoeng.Det er uenighet blant samfunnsøkonomene om en slik renteøkning fra Norges Banks side er nødvendig og tilpasset økonomien, men det er bare Jan H. Andreassen som mener at Norges Bank i stedet burde senke styringsrenten.Samtidig ser vi at den amerikanske sentralbanken (Fed) stødig følger sin politikk med små renteøkninger, og flere skal det bli. Legger man til grunn at Norges Bank vil holde sin rentebane (som er marginalt endret) og at USAs renteøkninger vil smitte over på andre land (EU), kan vi altså med stor grad av sannsynlighet si at rentene vil stige fremover (glem Andreassen).Men om norske husholdninger med boliglån av denne grunn bør binde renten på sine lån, er litt usikkert.Det vi vet er at husholdningenes gjeld har økt (i forhold til inntekten), slik at de er mer utsatt hvis renteøkningene kommer. Likevel advarer de fleste mot fastrentelån fordi historikken viser at det ikke har lønt seg. De overforsiktige har tapt.Det overrasker derfor ikke at bare seks prosent av boliglånskundene har fastrentelån, men det er en meget lav andel. Trolig er det nå, med renteøkningene, flere som vurderer fastrentelån, og det er kanskje lurt.Sannsynligvis er det heller ikke for sent.Generelt kan man vel si at det er for sent å binde renten når de første renteøkningene kommer, men når Sbankens boliglånsrente er 2,3 prosent etter renteøkningen, er det sikkert mulig å binde renten på et behagelig nivå. Nesten alle banker har flytende rente litt over to prosent og fastrentelånene (tre, fem og ti år) ligger fortsatt under tre prosent. Hvis boligrenten ikke skal høyere enn fire prosent de neste tre årene, er det ikke opplagt at man bør binde renten.Det er snakk om en form for forsikringspremie, og har man mye gjeld, er den ikke kostbar.Avgjørelsen er en individuell sak, men det må være lov å si at flere nok burde binde renten når vi så klart ser og får fortalt at rentene er på vei oppover.Renteeksperten Pål Ringholm sier «bind renten hvis du ikke tåler uflaks.» Et godt råd.