Delphi kjøpte lodd i DNO

Og solgte seg ned i oljeserviceduo.

Foto: DNO

Tian Tollefsen leverte i september en avkastning på 2,5 prosent i Delphi Norge.Fondets referanseindeks - fondsindeksen på Oslo Børs - endte i samme periode opp 3,2 prosent.Hittil i år er fondet dermed opp 12,3 prosent, mens referansen har steget 14,1 prosent.I 2017 leverte fondet 14,0 prosent avkastning, tre prosentpoeng svakere enn referansen.Over tre år har Delphi Norge fortsatt et forsprang til markedet, med 17,3 vs. 16,5 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Over fem år leder fondet med 15,7 vs. 13,0 prosent i snitt per år.Tollefsen overtok forvaltningen av fondet 1. august i fjor.OljeserviceløftI sin september-oppsummering påpeker han at først og fremst energi, men også sjømat og råvarer, ble vinnerne i en god måned på Oslo Børs.Og det var først og fremst energisektoren som bidro til fondets avkastning.- Eksponeringen i Seadrill, Aker og BW Offshore hjalp til aller mest, både absolutt og relativt. Samtidig fortsatte sjømatsektoren sin positive trend. Selv om vi stadig kjøper aksjer i sektoren, bidro undervekten til at Delphi Norge endte bak referanseindeksen i september, skriver Tollefsen.I tillegg falt noen av vinnerne fra august tilbake, som Elkem og Odfjell Drilling.- Disse, sammen med et fåtall andre aksjer, forklarer hele gapet til referanseindeksen, fortsetter forvalteren.Høyner i laksTollefsen kan fortelle at han har tatt opp eksponeringen mot sjømatsektoren, på bekostning av råvarer og energi.- Som nevnt i forrige måned, er vi stadig positive til energisektoren, som fremdeles har størst eksponering i porteføljen. Samtidig viser sjømatsektoren en god trend og gode fundamentale utsikter, og fortjener derfor mer plass, forklarer han.I energi reduserte fondet eksponeringen i Subsea 7 og BW Offshore.- Subsea 7 er et bra selskap, som tilsynelatende er billig og med gode utsikter. Men korrelasjonen med de positive trendene vi ellers ser innenfor energisektoren var ikke gode nok til å forsvare posisjonen. Vinneraksjen i porteføljen de siste to månedene, BW Offshore, hadde på sin side blitt uforholdsmessig stor i fondet, går det frem av rapporten.Et DNO-loddSelv om Tollefsen fortsatt er positiv til aksjen, valgte han likevel å redusere posisjonen.- Samtidig økte vi eksponeringen i flere av våre øvrige energiaksjer i september. I tillegg tok vi en liten posisjon i DNO, et oljeselskap med brorparten av eiendelene i Kurdistan, men med vekstambisjoner på norsk sokkel, fortsetter han.På salgssiden kvittet fondet seg med siste rest av Gaming Innovation Group og B2 Holding, begge som følge av «svak trend over lengre tid».Equinor størstDe ti største investeringene (per 30/9) i Delphi Norge er Equinor (7,11 prosent), Delphi-eier Storebrand (5,82 prosent) Subsea 7, (6,71 prosent), Norsk Hydro (5,53 prosent), Aker (5,02 prosent), Golden Ocean (4,92 prosent), DNB (4,79 prosent), TGS (4,56 prosent), Yara (4,43 prosent), Kitron (3,90 prosent) og BW Offshore (3,71 prosent).


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker