Dette kan bremse nye forbrukslån

Nye regler kan gi brems for forbrukslån.

Personlig økonomi

Fra 2019 kan låneveksten knyttet til forbruksån begrenses av strengere regler, skriver DN. Det betyr blant annet at låneavtaler skal ha avdrag med utgangspunkt i lineær nedbetaling og lengste løpetid. Det skal heller ikke innvilges lån med løpetid over fem år.Per i dag lar Bank Norwegian og andre aktører kunder få slippe vanlige avdrag på forbrukslån.Analytikere i SEB søkte om to lån i Bank Norwegian; et på 200.000 kroner og et på 300.000 kroner. Begge lån ble innvilget, med en effektiv rente på henholdsvis 10,7 og 20,8 prosent. Banken lot kunden bestemme avdragene selv: Et «flex»-lån, der avdragene, unntatt et lite minimumsbeløp, i teorien kan utsettes frem til siste måned i femårsperioden, ble tilbudt uoppfordret.«Etter vårt syn er denne praksisen i brudd med gjeldende retningslinjer,» skriver SEB-analytikerne Truls Røysland og Glenn Gill ifølge DN.Bank Norwegian mener låneeksempelet fra SEB er unyansert.– Vi er ikke enig i at våre «flex»-lån ikke følger retningslinjene. Disse lånene tilbys kunder med lav risiko og løpetiden er opptil fem år, men kundene kan variere månedlig avdragsbeløp, sier kommunikasjonssjef Kai-Morten Terning i Bank Norwegian til avisen.Han opplyser at i underkant av ti prosent av nye lån har fleksibel tilbakebetaling,Analytikerne i SEB peker på at utlånsveksten har falt hos aktører som Monobank og Yabank, som har tatt i bruk nye regler tidligere. 

seb
bank norwegian
Nyheter
Personlig økonomi