DNB Næringseiendom tapte sak om virksomhetsoverdragelse

En ansatt i DNB Næringseiendom hadde rett til å fortsette der selv om det hun jobbet med, ble overdratt til et annet selskap, slår Høyesterett fast.

Dommen i saken falt torsdag. Der tilkjennes også den ansatte, Bente Wigaard, sakskostnader.– Dette er utvilsomt en stor seier, både for Wigaard og Finansforbundet, sier Finansforbundets advokat Jan Roald Heiberg, som har representert kvinnen.Kompensasjon, men ikke AFPBente Wigaard var DNB Næringseiendoms markedskoordinator for Oslo City. Da Oslo City-kvartalet ble solgt til Steen & Strøm Norge med overdragelse 1. januar 2016, beholdt de ansatte lønnsnivået. De fikk også blant annet kompensert tap av innskuddspensjon av DNB Næringseiendom ved en engangsutbetaling, ifølge Finansforbundet.Den nye arbeidsgiveren hadde imidlertid ingen ordning med avtalefestet pensjon (AFP). Striden sto om hvorvidt tap av AFP utløser rett til velge å bli værende hos den tidligere arbeidsgiveren. Wigaard tapte saken i Oslo tingrett, men Høyesterett har i likhet med Borgarting lagmannsrett kommet til hun hadde rett til å fortsette arbeidsforholdet.DNB vil innrette seg– Vi vil naturligvis forholde oss til avgjørelsen fra Høyesterett, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til NTB.– Vi har så langt bare sett slutningen og ikke fått gått gjennom begrunnelsen. Det kommer vi til å gjøre med tanke på hvordan man skal innrette seg etter dommen, fortsetter han.Ifølge Dagens Næringsliv hadde Wigaard bare litt over ett år igjen til minste pensjonsalder på 62 år da virksomheten ble overdratt, og hun risikerte å miste retten til rundt 70.000 kroner i årlige utbetalinger.DNB Næringseiendom må dekke 224.750 kroner i sakskostnader til Bente Wigaard og 78. 000 kroner til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.(©NTB)