Flere binder renten

Norges Bank er i gang med å sette opp renten, og stadig flere nordmenn velger fastrente. 

Ivan Kverme
Personlig økonomi

Utlånsundersøkelsen fra Norges Bank viser at etterspørselen etter fastrentelån økte i 3. kvartal.– Man tror at renten skal opp og hvis man ønsker litt mer forutsigbarhet kan man binde renten, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til DN.Selv har ikke sjeføkonomen bundet renten.– Jeg har ikke funnet noen grunn til å binde renten nå. Man betaler jo litt for den sikringen det er å binde renten, og så langt har det vært greit for meg å ha en flytende rente, sier Due-Andresen til DN.Avisen forklarer at når man avtaler med banken å få fastrente vil denne være en del prosentpoeng høyere enn flytende rente, men vil holde seg på det nivået i den bindingstiden du velger som gjerne er på tre, fem eller ti år.– Husholdningene har fått med seg at renten er på vei opp og noen ønsker derfor sikkert å binde renten for å få mer forutsigbarhet, sier Due-Andresen, som ikke tror det er frykt som får folk til å binde renten, men et ønske om forutsigbare kostnader i fremtiden.

kari due-andresen
handelsbanken capital markets
fastrente
fastrentelån
flytende rente
norges bank
utlånsundersøkelsen
Nyheter
Personlig økonomi