Leif Eriksrød bull på oljeduo

Leif Eriksrød vekter opp.

Leif Eriksrød klarte 3,0 prosent avkastning for Alfred Berg Gambak i september.Dette var noe svakere enn referanseindeksen, ettersom fondsindeksen på Oslo Børs steg 3,2 prosent.Så langt i 2018 er fondet opp 18,6 prosent, mot 14,1 prosent for referansen.Utviklingen skjer etter et skuffende 2017, der avkastningen på 11,3 prosent var et godt stykke bak referansens 17,1 prosent.De siste tre årene har dog Eriksrød slått børsen med god margin, det vil si med 21,0 vs. 16,5 prosent årlig snittavkastning.Over fem år er fondet enda lenger foran: 20,5 vs. 13,0 prosent i snitt per år.Oljeduo bidro mestI september trekker forvalteren frem energisektoren som den største bidragsyteren.Aker BP (steg 16,3 prosent), Equinor (6,7 prosent) og Tomra (9,7 prosent) var porteføljens største vinnerne, mens Elkem (falt 7,6 prosent), B2 Holding (10,0 prosent) og Bank Norwegian (7,9 prosent) trakk mest ned.- Verdens oljeetterspørsel fortsetter å øke, samtidig som viktige produsentland som Venezuela og Iran eksporterer mindre. Det er få land som kan vise til noen vesentlig produksjonsøkning utenom USA. Dette gjør at oljemarkedet forblir stramt og prisoppgangen kan forventes å fortsette, skriver Eriksrød i september-oppsummeringen.Forvalteren peker på material- og sjømatsektoren som de nest største bidragsyterne.- Biomasse-tallene tyder på en reduksjon av fisk i sjøen i forhold til i fjor. Dette betyr at vi kan forvente høye priser i 4. og 1. kvartal. Det har vært høy slakting den siste tiden etter den varme sommeren. Den varme sommeren har gitt gode vekstvilkår for lakselus og mange velger tidlig slakt for å unngå problemer med grenseverdiene, skriver forvalteren.Kjøpte olje og laksPå samme måte som i august var det ifølge Eriksrød langt mellom taperne i et underliggende sterkt aksjemarked også i september.- Ingen sektorer utmerket seg i negativ retning denne måneden. Blant enkeltselskapene var det store kursfall i noen småselskaper. De som påvirket hovedindeksen nevneverdig i negativ retning var Bank Norwegian, Nordic Semiconductor, Storebrand og Gjensidige Forsikring, fortsetter han.Eriksrød reduserte i september posisjonene i Nordic Semiconductor og Akva Group, mens posisjonene i Equinor, Marine Harvest og NEL ble økt.De ti største investeringene i Alfred Berg Gambak er (per 30/9) Aker BP (7,00 prosent), Equinor (6,64 prosent), BW Offshore (4,89 prosent), Tomra (4,39 prosent), DNB (4,37 prosent), Schibsted (4,11 prosent), Lerøy Seafood (4,02 prosent), Elkem (3,84 prosent), Bakkafrost (3,79 prosent) og Storebrand (3,63 prosent).