Nordea kuttet tapene kraftig

Banksjef ser lysere på livet.

Nordea-konsernet la i morges frem svakere inntjening enn ventet i 3. kvartal.Storbanken legger i denne omgang ikke ut tall for sin norske virksomhet, med unntak for nøkkeltall som utlånsvekst og kundetilstrømning.9.200 nye kunderNordea Norge kan fortelle om høy aktivitet, og opplevde økning i utlån, både til bedrifter og til privatpersoner i kvartalet.Den norske Nordea-grenen fikk 9.200 nye privatkunder i løpet av 3. kvartal. Til tross for en flat prisutvikling i boligmarkedet, ble utlånsveksten til privatpersoner 6,9 prosent på årsbasis i kvartalet. Totalt utlån til personkunder er opp rundt 15 milliarder kroner i løpet av det siste året.- Selv om prisveksten har flatet ut, er det mye aktivitet i boligmarkedet. Det er hard konkurranse blant landets banker, og da er det også gledelig å se god tilstrømning av nye kunder, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset i en Lavere tapPå næringslivssiden kom utlånsveksten til bedrifter inn på 6,0 prosent annualisert i 3. kvartal.- Vi ser økt aktivitet i norsk næringsliv, hvor også næringer som har vært gjennom tøffe omstillinger de siste årene nå er kommet mer på offensiven. Vi opplever at veksten kommer på tvers av næringer og geografi. Utsiktene fremover er også oppløftende, sier Storset.Avsetninger til tap i 3. kvartal begrenset seg til 80 millioner, kraftig ned fra 320 millioner kroner i samme periode i fjor.- Vi har jobbet fortløpende med kunder i omstilling de siste årene, og arbeidet fortsetter. Mange har fortsatt krevende oppgaver foran seg, men vi merker en tydelig bedring, sier Storset.Tegner fondNordea Norge kan videre fortelle at fondskunder nettotegnet for 1,53 milliarder kroner i et blandet aksjemarked.Hittil i år er nettotegningen på 5,5 milliarder kroner.- Det har vært urolige markeder, særlig den siste tiden. Vi ser likevel at mange velger å holde seg til en langsiktig sparestrategi, noe som også er vårt råd. Kjøper du mens børsene faller, vil det bety at du får flere fondsandeler for pengene, sier Storset.