Skader for 100 millioner kroner

Foreløpige tall viser at det er meldt inn rundt 500 skader på bygninger og innbo etter flommen i Sør-Norge. Skadene har passert 100 millioner kroner.

Personlig økonomi

– Foreløpige anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at det er meldt inn rundt 500 skader på bygninger og innbo. I tillegg kommer skader på en rekke biler. Tallene er foreløpige og kommer til å stige når flere får meldt inn skadene sine, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.Flommen gjorde størst skade i Skjåk i Gudbrandsdalen og i Luster i Sogn og Fjordane. Den traff svært lokalt og har rammet enkeltsamfunn hardt, fastslår Finans Norge.Folk som har fått vann inn i husene sine, må belage seg på at det vil ta lang tid før skadene er utbedret.– De som har fått skader, må ta kontakt med forsikringsselskapet sitt så snart som mulig, sier Neverdal.

finans norge
forsikring
Nyheter
Samfunn
Personlig økonomi