Søndagens aksjetips

Skal Oslo Børs nå teste bunnen i trenden, eller er dette bare en liten forbigående korreksjon før et nytt rally inn mot jul?

Hovedindeksen falt 1,2 prosent sist uke, fra 938,26 til 927,22Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,5 prosent og ligger 2,0 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 13,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 18,3 prosent. Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Ned mot bunnen i trenden?Det er ikke mye som har endret seg på en uke. RSI ble overkjøpt under oppgangen og dermed ble det også rom for en liten korreksjon.RSI begynner å nærme seg 50-nivået og brytes det vil det også varsle lavere stigningstakt og kanskje videre fall i hovedchartet.Den lille korreksjonen i forrige uke kom på markert lavere omsetning, men sist uke kom fallet på stigende omsetning, noe som kan bety at korreksjonen kan fortsette kommende uke. Minus og pluss gir minus. Men ser vi de to ukene under ett er det en svak nedgang i omsetningen også. Og så lenge nedgangen kommer på fallende omsetning er det positivt på litt lengre sikt. Minus og minus gir pluss.Som vi skrev forrige søndag kan korreksjonen gå tilbake til 50-dagers glidende gjennomsnitt og området 920 - 910, men så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder (det er bare den korte som er markert i chartet - ikke den lange) vil den kunne bli forbigående - før en ny opptur frem mot jul og nyttår.Ved tilbakefall skal man imidlertid være oppmerksom på at korreksjonen også kan gå tilbake til 900-nivået - kanskje 890-nivået også. Brytes disse vil det utløse salgssignal og testing av bunnen i trenden, men det vil ikke være fare på ferde før eventuelt bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.Foreløpig er det ikke noe i chartene som tyder på at faren for det veldig stor.

  • Oppgang må fremdeles komme på stigende omsetning for å gi oppgangen substans.
  • Nedgang på fallende omsetning kommer ofte før ny oppgang.
  • Oppgang på fallende omsetning kan signalisere fall.
  • Nedgang på økende omsetning varsler ofte videre nedgang.
Positive undertonerTrenden er fremdeles sterk og hovedindeksen må falle under 880 før bunnlinjen blir brutt.Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (ikke markert her). Så lenge den holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatiske, forbigående og en kjøpsmulighet. Så lenge den positive undertonen holder er det trolig heller ikke stor fare på kort sikt for at hovedtrenden skal bli brutt.Og så lenge hovedtrenden er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av det kommende året.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også