Spår fortsatt ny renteøkning i mars

Eksperter tolker.

Dagens tall fra SSB viste at detaljhandelen kom inn mye svakere enn ventet i september.Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets påpeker at detaljhandelen dermed falt 0,7 prosent i 3. kvartal sett under ett.Vi holder litt igjen?Dette kommer etter en oppgang på 1,3 prosent i 2. kvartal og et fall på 0,1 prosent i 1. kvartal.- Det ser ut som trenden i detaljhandelen og varekonsumet er svakere enn Norges Bank ventet i sin pengepolitiske rapport i september. Vi har så langt sett at utsiktene for detaljhandelen har vært ganske positive, ettersom solid vekst i sysselsettingen også sikrer at inntektsveksten holder seg oppe, skriver hun i en «fast comment».Likevel peker sjeføkonomen på noen dempende faktorer.- Høye elektrisitetspriser har løftet inflasjonen i år, og nesten visket ut den høyere, nominelle lønnsveksten. Forbrukertilliten er også ned fra toppen, noe som indikerer at husholdninger kan ha blitt noe mer forsiktige, oppsummerer hun.Venter mars-økningSeniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener at dagens tall trolig vil gi en negativ vekst i privat forbruk i nasjonalregnskapet for 3. kvartal, noe som vil hemme veksten.- Men sysselsettings- og lønnsveksten peker fortsatt mot en anstendig vekst i husholdningenes inntekter. Realinntektene dempes av midlertidig høy inflasjon. Når inflasjonen faller inn i neste år, vil realinntektene ta seg opp. Den svake forbruksveksten i senere tid påvirkes av fallet i realinntektsveksten, noe vi tror er midlertidig, skriver han i en oppdatering.Meglerhuset venter derfor at trenden i detaljhandelen vil ta seg opp inn i neste år.- Oppsvinget i kredittveksten var lite, og hovedbildet er en stabil kredittvekst hos husholdningene. Den er fortsatt over inntektsveksten, og bidrar til ytterligere økning i gjeld/inntekt-forholdet. Husholdningenes gjeldsnivå og ytterligere kredittøkning er viktige grunner til at Norges Bank planlegger å heve styringsrentene, fortsetter Aamdal.- Vi tror denne planen er robust for volatile forbrukstall, og venter fortsatt at styringsrenten vil bli hevet til 1,00 prosent i mars 2019, legger han til.