Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av oktober.Denne viser at ni fond ble oppgradert, mens like mange nedgradert.
OppgradertNedgradert
First Norge Verdi (fra 1-er til 2-er) (forvalter: Tor Vinje)Danske Invest Engros Norske A I R NOK I (fra 2-er til 3-er) (forvalter: Håkon Persen Søderstrøm)KLP AksjeNorge Indeks II (fra 2-er til 3-er) Storebrand Optima Norge B (fra 2-er til 3-er) (forvalter: Fredrik Thoresen)Handelsbanken Norge (A1 SEK) (fra 3-er til 4-er) (forvalter: Knut Johan Arnholt)Landkreditt Utbytte A (fra 3-er til 4-er) (forvalter: Sigurd Klev)Alfred Berg Aktiv (fra 4-er til 5-er) (forvalter: Leif Eriksrød)Pareto Aksje Norge C (fra 4-er til 5-er) (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)Pareto Aksje Norge D (fra 4-er til 5-er) (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)DNB Norge (fra 2-er til 1-er) (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)DNB Norge Selektiv (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)DNB Norge (IV) (fra 3-er til 2-er) (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)DNB Norge Selektiv (II) (fra 3-er til 2-er) (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)DNB Norge Selektiv (III) (fra 3-er til 2-er) (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)Odin Norge A (fra 3-er til 2-er) (forvalter: Vigdis Almestad)First Generator A (fra 4-er til 3-er) (forvalter: Martin Mølsæter)Pluss Aksje (fra 4-er til 3-er) (forvalter: ikke oppgitt av Fondsforvaltning)Pareto Investment Fund C (fra 5-er til 4-er) (forvalter: Tore Været)