Aksjer er ut, renter veldig inn

Amatører solgte aksjer i «red October» - og gikk tungt inn i renter.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser tirsdag at det i oktober ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 1.903 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.157 milliarder kroner, etter et fall på hele 39,3 milliarder kroner i løpet av måneden.Oktober var preget av børsuro. Verdens børser falt rundt 10 prosent, mens Oslo Børs endte måneden ned rundt seks prosent.- Børsfall er aldri hyggelig for den som sparer i fond. Men for aksjefondssparere med lang sparehorisont er turbulens i aksjemarkedet støy som bør stenges ute. Å oppleve kursfall fra tid til annen er nettopp prisen vi må betale for at vi over tid kan forvente høyere avkastning på aksjeplasseringer enn på rentebærende plasseringer, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.Les også: Ekspertens beste sparetips når det blåser på børsenSolgte obligasjonerAksjefond opplevde i oktober en nettoinnløsning på 975 millioner kroner, mens rentefond ble nettoinnløst for 243 millioner kroner.Blant rentefondene ble pengemarkedsfond og «andre rentefond» nettotegnet for hhv. 802 og 784 millioner, mens obligasjonsfond ble nettoinnløst for 1.829 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 411 millioner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 274 millioner kroner.Amatører inn, proffer utBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 3.841 millioner kroner i oktober.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 260 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 5.967 millioner kroner i oktober, mens utenlandske kunder innløste for netto 37 millioner kroner.Amatører solgte aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 1.290 millioner kroner i oktober.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 601 millioner kroner.Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 20 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 267 millioner kroner.Proffer solgte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 5.331 millioner kroner.Men en stor andel av tegningen i rentefond har ifølge VFF en teknisk forklaring ved at kundemidler er omdefinert fra institusjons- til personkundemidler som følge av etablering av nominee-struktur.Via pensjonsmidler nettoinnløste norske personkunder for 318 millioner kroner.Norske institusjoner innløste rentefond for netto 5.470 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 214 millioner kroner.

sparing
aksjefond
rentefond
verdipapirfondenes forening
Nyheter
Personlig økonomi