Analysen som ga gullår for Leif Eriksrød

- Vi kan overstyre all synsingen.

Leif Eriksrød har levert solid meravkastning til andelseierne i Alfred Berg Gambak på jevnlig basis siden han overtok ansvaret for fondet i august 2010.Sammen med Gambak-kollega Petter Tusvik forteller han i en fersk video fra forvalteren om metodene som kan være med å forklare denne meravkastningen.Én metode som fremheves er sentimentsanalysen.- Dette er en oppsummering av alle faktorer som påvirker aksjekursen, og som ligger utenfor selskapets kontroll. Hva gjør andre investorer? Er noen på vei inn? Er andre på vei ut? Dette må vi forstå for å gjøre oss opp en mening om timing, og når vi skal gå inn eller ut, sier Eriksrød.Oljesjakktrekk i 2014Han går tilbake til 2014, da oljeprisen begynte å falle.- Da kom sentimentsanalysen til sin rett fordi det tok lang tid før markedet egentlig var enig om at oljeprisen var på vei ned. Mange oppfattet at dette var av midlertidig varighet, mens sentimentsvurderingene overstyrte litt den type synsing. Den gjør at man får aksjer ut av porteføljen når de begynner å underprestere, mer enn at man kjøper mer fordi det tilsynelatende ser billig ut, fortsetter Eriksrød.Og det tidlige nedsalget i oljeaksjer gjorde 2014 til et særdeles godt år for Alfred Berg Gambak, som klarte en avkastning på hele 26,6 prosent.Til sammenligning steg referanseindeksen, fondsindeksen på Oslo Børs, 5,7 prosent dette året. Meravkastningen kom dermed på 20,9 prosent.Morningstar hat-trick2015 og 2016 ble også solide år.19,9 prosent avkastning i 2015 ble etterfulgt av 18,6 prosent året etter. Det var hhv. 12,9 og 7,1 prosentpoeng bedre enn referansen.Men avkastningen på 11,3 prosent i 2017 nådde ikke opp.Fondsindeksen på Oslo Børs steg 17,1 prosent, og i et intervju med DN trakk Eriksrød frem mangelen på Telenor-aksjer som den største blemmen .Dermed stakk Danske Invest Norge Vekst av med Morningstar-prisen for norske aksjer i år, etter at Gambak-teamet hadde vunnet i både 2015, 2016 og 2017.Sett over fem år snakker vi likevel om en gjennomsnittlig, årlig avkastning for Gambak-fondet på 17,8 prosent, mot 10,5 prosent for referansen.Ikke helt i teten i årI år er derimot Alfred Berg Gambak tilbake på vinnersporet, selv om mange norske aksjefond har klart mer enn 5,5 prosent avkastning så langt i 2018.Fondsindeksen er til sammenligning opp 4,2 prosent hittil i år.De sprekeste, norske aksjefondene etter snart 11 av 12 måneder ut i 2018 er Forte Trønder og Forte Norge, opp hhv. 11,3 og 9,4 prosent.Pareto Aksje Norge I og D kommer nærmest med hhv. 9,3 og 9,1 prosent, mens regjerende Morningstar-vinner Danske Invest Norge Vekst er opp 8.7 prosent.Samme avkastning har Fondsforvaltning og deres Pluss Markedsverdi.