Ekspert tror renten heves om 118 dager

Torsdag var SSB ute med en oljeinvesteringstelling som viste at oljeselskapene ser for seg et investeringsnivå på 175 milliarder kroner i 2019. Ole André Kjennerud i DNB Markets slår fast at estimatet er 21 prosent høyere enn tilsvarende estimat for 2018 gitt i fjerde kvartal i fjor.- Vi tror imidlertid at gårsdagens undersøkelse overvurderer veksten i investeringene, som følge av at syv prosjekter kom med i investeringstellingen mellom fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år, skriver Kjennerud i en rapport fredag.- Sammenligner vi i stedet Q1-tellingen for 2018 med anslaget for 2019 i den siste tellingen kommer vi til en vekst på rundt 10 prosent. Selv om det er lavere enn hva gårsdagens telling opprinnelig viste, understøtter det synet vårt om gode vekstutsikter for oljeinvesteringene og at Norges Bank vil heve styringsrenten til én prosent på møtet i mars, avslutter Kjennerud. Neste rentebeslutning offentliggjøres torsdag 13. desember. 2019 starter med en rentebeslutning 24. januar før vi får den mulige renteoppgangen 21. mars.


Les også