Gjeldskrav i været

På under tre år har nordmenns forbrukslån vokst rundt 40 prosent. Det gir mer jobb til Namsmannen.

Namsmannen, som i mange tilfeller overtar ansvaret for tvangsinnkreving av gjeld, får besøk av forbrukslånsbankene når kundene har misligholdt gjeld. Antall såkalte utleggsforretninger har økt kraftig og vil nå rundt 433.000 saker i år, skriver DN.- Veksten i sakene skyldes særlig forbrukslån og ubetalte regninger. Det har gitt oss mer å gjøre, sier Alexander Dey til DN, leder for Namsfogden i Oslo.Neste år venter politiet ifølge DN at det kommer inn enda mer i gebyrer, og snart kan det bli behov for mer ressurser for å rydde opp. I statsbudsjettet for 2019 går det frem at Namsmannen venter enda mer å gjøre. For hvert enkelt krav som blir meldt inn, må bankene betale et beløp på i underkant av 2000 kroner i snitt. I år vil det gi den offentlige ordningen om lag 830 millioner kroner i inntekter for inndriving av gjeld for private aktører.Neste år er det anslått at inntektene øker til 1,1 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 32 prosent på ett år, ifølge avisen.- Når vi ser på bunken av innkommende post merker vi at en stor andel av sakene skyldes ubetalte forbrukslån og kredittkort. Det er saker bankene ofte har satt bort til eksterne selskaper og tendensen er at de løper fort til Namsfogden, sier Dey til avisen.