Det siste året har antallet minstepensjonister sunket med 6,2 prosent.I september 2018 var antallet minstepensjonister 146.400. Totalt antall alderspensjonister var 933.400 ved utgangen av september.– Nedgangen skyldes at yngre aldersgrupper i gjennomsnitt har høyere pensjonsopptjening enn de eldre pensjonistene, sier seksjonssjef Christian Lien i Nav i en pressemelding.Forskjellen mellom aldersgruppene gjelder begge kjønn på grunn av at de eldste gruppene i større grad var yrkesaktive før folketrygden ble innført i 1967, og derfor ikke har fått pensjonsopptjening for hele yrkeskarrieren. Dette gjelder særlig for kvinner hvis sysselsetting økte kraftig fra 1960- til 1980-tallet.Det er også flest kvinner som er minstepensjonister. 26 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene var minstepensjonister i september 2018. Blant menn var andelen kun 4 prosent.Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse i årene framover og passere 1 million i løpet av 2021. Ved utgangen av september i år var antallet 993.400.(©NTB)