Nordnet lanserer i dag sin nye sparerobot og spareløsning «Smarte Porteføljer».Konseptet bygger ifølge en pressemelding på moderne kapitalforvaltning i samarbeid med JP Morgan, i kombinasjon med en digital rådgivningsmodell utviklet av Nordnet selv.- For første gang får vanlige norske sparere tilgang til forvaltningsløsninger tidligere forbeholdt proffene. Vi ønsker med dette å utfordre de tradisjonelle rådgivnings- og forvaltningsmiljøene, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.Konstant risikoFundamentet i «Smarte Porteføljer» er tre fond med ulik risiko - Nordnet Smart 5, 10 og 15.Tallet angir volatiliteten, eller standardavviket, i porteføljene. Jo høyere tall, desto høyere svingninger og risiko - og høyere forventet avkastning. Før du kan investere må du digitalt besvare spørsmål knyttet til blant annet finansiell kunnskap, erfaring, risikovilje og sparehorisont. I stedet for å anbefale en portefølje med en statisk fordeling mellom aksjer og renter, får kunden ifølge Nordnet et anbefalt risikonivå.Andelen aksjer, renter og andre aktiva varierer med markedsforholdene, slik at risikoen i porteføljen er konstant.Proffene gjør detBanken viser til at store institusjonelle kunder (som pensjonskasser) ofte benytter samme metodikk, og trekker frem at Bridgewater Associates og hedgefund-guru Ray Dalio har blitt kjent for sine «allværsfond» og «risk parity-forvaltning» i USA. Disse baserer seg på de samme prinsippene som Nordnets nye porteføljer. Byggeklossene i Nordnets nye multi asset-fond er 35 forskjellige indekser som følger fem ulike aktivaklasser: aksjer, råvarer, eiendom, statsobligasjoner og kredittobligasjoner.Dette gir ifølge banken enda bedre diversifisering enn i et tradisjonelt kombinasjonsfond. Fondene styres etter et fastsatt volatilitetsmål, og sikter mot en stabil risikoprofil ved å kontinuerlig fordele vektingen mellom de 35 indeksene, avhengig hvordan markedene utvikler seg. - I et tradisjonelt kombinasjonsfond med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter styres i praksis all risiko av aksjedelen i porteføljen, fordi de trygge rentepapirene svinger så mye mindre enn aksjene. I Nordnet Smarte Porteføljer ønsker vi et tilnærmet like stort bidrag til risiko fra renter og andre lavrisikoaktiva som fra høyrisikoaktiva som aksjer, sier Skar.- Lene seg tilbakeDette løser banken ved bruk av gearing av lavrisikoaktivaene - som i praksis betyr bruk av derivater.- Ved systematisk og dynamisk å vekte de ulike indeksene avhengig av volatilitet og markedsforhold og i tillegg geare renteeksponeringen, får du en mer balansert risiko og en høyere forventet risikojustert avkastning i porteføljen. Etter å ha svart på spørsmålene i den digitale prosessen kan kunden derfor lene seg tilbake – vi tar hånd om forvaltningen og at kunden alltid har sparing som er tilpasset sin risikoprofil, fortsetter banksjefen. Årlig forvaltningskostnad i fondene avhenger av risikonivå, men går fra 0,79 prosent for Smart 5 til 0,99 prosent for Smart 15.AvkastningstestFinansavisen presiserer at de nye fondene ennå ikke har faktiske avkastningstall.Men Nordnets spareøkonom, Bjørn Erik Sættem, hevder overfor avisen at strategien Smart 10 ville ha gitt en årlig teoretisk avkastning på 10,1 prosent siden begynnelsen av 2002, mot bare 4,5 prosent for et snittfond med 60/40 aksjer/renter.I tillegg ville porteføljeverdien i førstnevnte svingt betydelig mindre.Sættem understreker at det er snakk om såkalt backtesting og ikke reelle tall, og at fremtidig utvikling kan bli helt annerledes.