Ekspertenes beste skattetips før nyttår

Det er ikke for sent. Advokater anbefaler flere grep.

Personlig økonomi

(Finansavisen): Året nærmer seg slutten, men det er ikke for sent å ta grep som kutter 2018-skatten.Partner Erland Nørstebø i Advokatfirmaet PwC minner Finansavisens lesere om at giverglede kan utslag, og viser til at gaver på inntil 40.000 kroner til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning gir 23 prosent fradrag.En liste over godkjente organisasjoner finner du hos Skatteetaten, og sørg for at mottaker av gaven får ditt navn og fødselsnummer.Spar formuesskattGaver kan redusere din inntektsskatt, men advokatene avisen har snakket med peker på flere disposisjoner som kan kutte formuesskatten.Nørstebøs PwC-kollega Odd Rune Blakkisrud påpeker at arveavgiften ble fjernet for noen år siden.Dermed kan mange spare formuesskatt ved å gi eiendeler til sine barn, så lenge barnets nettoformue ikke overskriver 1.480.000 kroner.- De som betaler formuesskatt og vurderer å kjøpe seg en fritidseiendom i utlandet, kan spare litt penger på å kjøpe denne før nyttår. Formuesverdien av en fritidseiendom i utlandet skal fastsettes på samme måte som etter norske regler, og som en rettesnor skal den ikke være mer enn 30 prosent av omsetningsverdien, fortsetter Nørstebø overfor Finansavisen.Har du allerede en hytte i Norge, kan du leie den ut for inntil 10.000 kroner årlig uten å betale skatte på inntektene.- Har du ennå ikke leid ut for denne summen, og ikke skal benytte hytta selv i julen, kan det være en god mulighet til å tjene noen skattefrie kroner, sier Blakkisrud.Den som har store summer i bankinnskudd, kan ifølge duoen Tonje Christin Norrvall og Arnfinn Sørensen i KPMG Law Advokatfirma kjøpe aksjer eller aksjefond.- Dermed får du 20 prosent verdsettelsesrabatt i skattemeldingen for 2018, mot null prosent for bankinnskudd. Og rabatten stiger til 25 prosent neste år, forklarer Sørensen overfor avisen.Store gevinster?Tilbake til grep som kutter inntektsskatten, kan eiere av investeringskonti med store gevinster spare skatt ved å realisere i 2018.Har du latente gevinster i aksjer/aksjefond, er det en mulighet å flytte aksjene/fondene inn på aksjesparekonto. Senere kan opprinnelig innskudd tas ut skattefritt, så lenge gevinsten blir stående på kontoen.I tillegg stiger altså verdsettelsesrabatten i formuesskatten fra 20 til 25 prosent neste år.Les også: Gladmelding om aksjesparekontoAdvokatene anbefaler ifølge Finansavisen også individuell pensjonssparing (IPS), i tillegg til Boligsparing for Ungdom (BSU) for deg som er under 34 år.Ekstra utbytte?Til slutt har administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen en påminnelse til alle som vil utnytte at utbytteskatten øker fra 30,59 til 31,68 prosent neste år, ved å dele ut utbytte før 1. januar 2019.- Ved uttak av én million kroner i ekstra utbytte, vil man spare 10.900 kroner på å ta utbytte i år fremfor neste år, sier han.Påminnelsen er at utbyttet kan øke din formuesskatt. Årsaken er ifølge avisen at aksjene verdsettes per 1. januar 2018, samtidig som formuen øker med utbyttet som mottas før utgangen av året.- Aksjerabatten (altså på 20 prosent i 2018) oppveier litt av virkningen, men dobbeltbeskatningen av formuen vil nesten spise opp hele besparelsen av den forserte utbytteutdelingen, hevder Hanstad.Hans råd for å motvirke dette er ifølge Finansavisen å gjennomføre en kapitalforhøyelse med innbetaling før nyttår, noe som flytter verdsettelsestidspunktet på aksjene til 31. desember i år.

pwc
kpmg
aksjesparekonto
investeringskonto
bsu
ips
utbytte
aksjefond
hytte
formuesskatt
skatt