I et år der Oslo Børs falt 1,8 prosent, klarte aksjefondet Forte Trønder en oppgang på 4,9 prosent, viser tall Hegnar.no har fått tilgang til.Fondsindeksen, som norske aksjefond sammenligner seg med, falt til sammenligning 2,2 prosent.- Rund forståelseForte Trønder investerer hovedsaklig i selskaper med nær tilknytning til Trøndelag, hvor sektorene olje, oppdrett, finans og teknologi utgjør en vesentlig del av porteføljen.- Men vi har en rund forståelse av hva som er trøndersk. Mesteparten av selskapene har enten hovedkontor her, en vesentlig del av verdiskapningen eller kapitalen her, eller en historisk forankring i regionen, sier forvalterne Stein Frode Aaseng og Morten Schwarz i Forte Fondsforvaltning i en kommentar til Hegnar.no.Schwarz og Aaseng har begge over 20 års erfaring fra ulike forvaltningsmiljøer og investeringsbanker.Best over fem år- Vi er fortsatt relativt små, med en forvaltningskapital på 3,6 milliarder kroner. Men Forte Trønder vokser, og nærmer seg en halv milliard kroner, sier skyter senior investeringsrådgiver Andreas Jenssen Hjelmstad inn.Fondet topper også listen over alle norske aksjefond over fem år, med en gjennomsnittlig, årlig avkastning på 15,7 prosent.Alfred Berg Gambak kommer nærmest med 13,7 prosent.- Årsaken til den sterke prestasjonen i år er at vi har truffet relativt bra på sektor- og selskapsvalg, hvor kursutslagene til tider har vært store, avslutter Aaseng overfor Hegnar.no.Fondet fem største poster ved utgangen av november var Equinor (8,85 prosent av fondets midler investert), DNB (7,81 prosent), Nordic Semiconductor (6,32 prosent), Aker (5,95 prosent) og Aker BP (4,89 prosent).