Ikke sett lavere forbrukertillit på to år

Forbrukertillitindeksen faller for tredje kvartal på rad. 

Gutt med norsk flagg malt i fjeset - Foto: Scanpix

Forbrukertillitindeksen (CCI) for Norge falt til 2,9 poeng i desember, ned 2,1 poeng fra november.Det viser siste måling gjennomført av Opinion.Indeksen faller dermed for tredje kvartal på rad, og er i desember 4,4 poeng lavere enn på samme tid i fjor. Det betyr at indeksen er også på sitt laveste nivå på over to år. Høyere arbeidsledighet- For første gang siden mars i fjor – etter 21 måneder på rad med negativ indeks – er ledighetsindeksen positiv, det vil si at det nå er flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere enn lavere om ett år, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, i en kommentar.- Også kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil og bolig, samt oppussing av bolig, faller til sitt laveste nivå i år. Indeksen har hatt en fallende tendens gjennom 2018, i likhet med forbrukertillitsindeksen (CCI).CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene, og gjennomføres månedlig.Med en CCI over null kan vi ifølge Opinion si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi, mens de med en CCI under null i overveiende grad venter en svakere økonomi.