Nordnet-kundene kjøper aksjer igjen

Noen fond er mer populære enn andre.

November-statistikk viser at Nordnets privatkunder nettotegnet fond for 106 millioner kroner i løpet av måneden.Nettotegningen fordeler seg med 83 millioner på aksjefond, 17 millioner på rentefond og 10 millioner kroner på kombinasjonsfond.Dermed nettokjøpte kundene nesten like mye aksjefond som de nettosolgte i oktober - 95 millioner kroner.- Ikke «langskremt»- Dette tyder på at fondskundene våre ikke tror vi står foran en langvarig nedtur på verdens børser. Børshøsten har vært negativ, men Nordnets fondskunder er ikke «langskremt», sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.Oslo Børs fortsatte nedgangen i november, med et fall på 2,5 prosent, mye på grunn av fallende oljepriser. Verdensindeksen steg rundt én prosent (målt i dollar), med USA som den sterkeste børsregionen.- Til tross for det relativt kraftige fallet på Oslo Børs de to siste månedene, er vår hjemlige børs en av ganske få børser i verden som ligger på plussiden hittil i år, med en oppgang på rundt seks prosent ved inngangen til desember. Verdensindeksen er ned rundt tre prosent siden årsskiftet, Europa rundt 10 prosent, fortsetter Sættem.Rentefond er innFire av ti fond på listen over de mest kjøpte fondene i november er rentefond.Det overrasker ikke spareøkonomen.- I høst har fondskunder igjen fått kjenne på risikoen i aksjemarkedet - en risiko en del kunder synes å ha glemt etter den unormalt stabile børsoppgangen de siste årene. I turbulente tider strømmer normalt en del kapital fra aksjefond til rentefond, avslutter han.Mest kjøpte fond (netto)1) Nordnet Superfondet Norge2) KLP FRN3) Fondsfinans Kreditt4) Landkreditt Høyrente5) Alfred Berg Nordic Gambak C6) DNB Teknologi7) KLP AksjeGlobal Indeks 8) DNB Global Indeks9) DNB Health Care10) Landkreditt ExtraMest solgte fond (netto)1) Delphi Nordic 2) Holberg Kreditt3) Handelsbanken Nordiske SMB 4) Forte Norge5) Pareto Investment Fund6) Forte Obligasjon7) Arctic Nordic Equities 8) Forte Kreditt9) Skagen Kon-Tiki10) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap