Aksjer er inn, renter ut

Børsfallet før jul skremte verken proffer og amatører.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser mandag at det i desember ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 1.780 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden - og dermed 2018 - i 1.129 milliarder kroner, etter en nedgang på 35 milliarder kroner i løpet av måneden.Tar lange briller påI løpet av fjoråret ble andeler i verdipapirfond nettotegnet for 31,8 milliarder kroner.Likevel falt forvaltningskapitalen med 9,7 milliarder kroner i løpet av fjoråret.Det vil si at verdipapirfond i 2018 hadde et verdifall på hele 41,5 milliarder kroner.VFF-direktør Bernt S. Zakariassen velger å ta på seg de lange brillene.- 2018 er en påminnelse om at sparing i aksje- og kombinasjonsfond bør være langsiktig. I 2018 har alle aksje- og kombifondsgrupper i snitt gitt negativ avkastning. De siste fem årene har imidlertid globale aksjefond gitt 10,0 prosent avkastning i snitt per år, mens norske aksjefond har gitt 8,8 prosent, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.Aksjer inn, renter utAksjefond opplevde i desember en nettotegning på 4.464 millioner kroner, mens rentefond ble nettoinnløst for 2.487 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettoinnløst for 3.461 millioner, mens pengemarkedsfond og «andre rentefond» ble nettotegnet for hhv. 653 og 321 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 102 millioner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 95 millioner kroner.Utlendingene solgteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 830 millioner kroner i desember.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettoinnløsning på 568 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 3.288 millioner kroner i desember.Utenlandske kunder innløste for netto 1.771 millioner kroner.Proffer kjøpte aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 580 millioner kroner i desember.For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 435 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 5.731 millioner kroner.Utenlandske kunder innløste på sin side for netto 1.412 millioner kroner....og solgte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 147 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettoinnløste norske personkunder for 132 millioner kroner.Norske institusjoner innløste rentefond for netto 2.153 millioner kroner i desember. Utenlandske kunder innløste på sin side for netto 350 millioner kroner.2018: Amatørene solgteI 2018 sett under ett, netto innløste norske personkunder fond for 4.136 millioner kroner.Det er første gang siden finanskrisen i 2008 at personkundene solgte mer enn de kjøpte, året sett under ett.- Det ble en ruglete avslutning på børsåret, noe som ga store utslag på fondssparernes avkastning. Vi ser likevel at de fleste personkundene holdt hodet kaldt og satt gjennom stormen, sier Zakariassen videre.Han lar seg ikke bekymre for nedsalget blant personkundene.- Et samlet nettosalg på 4,1 milliarder av en beholdning på totalt 228 milliarder kroner er forholdsvis beskjedent, sier Zakariassen.- Den negative nettotegningen kan også i stor grad forklares ved at en nominee (forvalterregistrering) i juni 2018 flyttet midler fra et selskap som er medlem av VFF til et selskap som ikke er medlem av VFF. Hadde disse midlene fortsatt inngått i VFFs statistikk, ville nettotegningen trolig vært positiv, fortsetter han.Vi tar med at norske personkunder - gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» - tegnet fond for 15.036 millioner kroner i året som gikk.2018: Proffene kjøpteI 2018 tegnet norske institusjoner fond for 17.493 millioner kroner, utenlandske kunder for netto 3.365 millioner kroner.Dette er første gang siden 2013 at utenlandske kunder har hatt positiv årlig nettotegning i norske verdipapirfond.Ser vi på aksjefond (uten pensjonsmidler), nettoinnløste norske personkunder for 3.124 millioner kroner i 2018.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 6.519 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 10.062 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 4.423 millioner kroner.Dermed ble aksjefond nettotegnet for 9.034 millioner kroner i 2018.Ser vi på rentefond (uten pensjonsmidler), innløste norske personkunder for netto 1.210 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 8.583 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 8.615 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 7.206 millioner kroner.Dermed ble rentefond nettotegnet for 23.194 millioner kroner i 2018.

aksjefond
rentefond
verdipapirfondenes forening
sparing
pensjon