Danske Bank øyner fortsatt to renteøkninger i år

Sjeføkonom mister ikke troen på «rentedobbel».

Dagens sesongjusterte tall fra SSB viste et fall i detaljhandelen på 1,8 prosent fra november til desember.Dette var godt under konsensus på 0,5 prosent fall, og enda lenger unna hva sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank hadde sett for seg.- Risikoen klart på nedsiden- Vi ventet 0,3 prosent nedgang, men risikoen var klart på nedsiden, særlig etter de svake svenske og danske tallene, sier han i en kommentar til Hegnar.no.Han forklarer fallet delvis med sterke november-tall, og at SSB sliter med sesongjusteringen etterhvert som omfanget av Black Friday-handelen øker (julehandelen har flyttet til november).- Men det skyldes også en mer underliggende svekkelse i privat forbruk mot slutten av fjoråret, forklarer Jullum videre.Øyner kraftig reallønnsvekstHan viser til at samlet vareforbruk falt 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal.- Vi tror denne underliggende svekkelsen i stor grad skyldes at høye strømpriser gir et fall i reallønningene (kjøpekraften) gjennom høyere inflasjon. Historisk har det vært en sterk sammenheng mellom reallønningene og detaljhandelen. Ser vi på terminprisene på strøm, vil reallønnen begynne å stige ganske kraftig fra rundt april, også drevet av høyere lønnsvekst, fortsetter sjeføkonomen.- Stopper ikke renteøkningerDanske Bank venter derfor et betydelig løft i privat forbruk i 2. halvår 2019.- Vi tror ikke utviklingen i privat forbruk vil hindre renteøkning nummer to i september. Trass i et fall på 0,3 prosent i privat forbruk, tror vi fortsatt at veksten i fastlands-BNP vil bli rundt 0,7-0,8 prosent i 4. kvartal, det vil si over trend og dermed til støtte for renteøkning nummer én i mars, avslutter Jullum overfor Hegnar.no.