Fem års reklamasjonsfrist gjelder fortsatt i Norge

Norske forbrukere får beholde fem års reklamasjonsfrist på varer. Det er resultatet etter flere års forhandlinger med EU som ville redusere fristen.

Personlig økonomi

– Dette er en god nyhet for norske og europeiske forbrukere. Etter forhandlinger i årevis er det endelig oppnådd enighet i EU om nye regler for forbrukerkontrakter. Norske forbrukere skal fremdeles få ha fem års klagefrist på varer – enten de kjøpes i butikk eller på nett, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).I flere år har EU diskutert om reklamasjonstiden i alle EU- og EØS-landene bør bli helt lik. Ett av forslagene har vært å redusere reklamasjonsfristen.EU-parlamentet og Rådet for den europeiske union har nå blitt enige om at landene selv skal få avgjøre hvor lang reklamasjonstid landene skal få ha, men den må være på minimum to år. Den norske reklamasjonsfristen på fem år vil derfor bestå.De nye reglene vil også styrke forbrukervernet for avtaler om digitale ytelser, som sosiale mediene, filmer, apper, spill og programmer. Her vil forbrukerrettighetene bli tydeligere i tilfeller der det oppstår problemer.Det gjenstår å få en formell bekreftelse av EUs organer. Dette vil antakelig skje i løpet av noen måneder. Når direktivene er endelig vedtatt, vil prosessen med å ta dem inn i EØS-avtalen starte. De nye reglene vil kunne være på plass våren 2021.(©NTB)

forbruker
reklamasjon
eu
kjell ingolf ropstad
eøs