Flere spør etter fastrente

Etterspørselen etter fastrentelån fortsatte å øke i fjerde kvartal i fjor, viser en rapport fra Norges Bank.Etter at Norges Bank satte opp renten i fjor høst, og varslet flere framtidige rentehevinger, ønsker flere lånekunder å binde renten på sine boliglån, skriver DN.Avisen skriver at i utlånsundersøkelsen til Norges Bank for tredje kvartal i fjor, rapporterte bankene om den høyeste økningen i etterspørselen etter fastrentelån på flere år.Trolig vil enda flere kunder spørre om fastrente på lånene sine i tiden framover for å sikre seg mot et eventuelt rentehopp.(©NTB)